Dyżury ekspertów

Szanowni Państwo,


Rzecznik Finansowy prowadzi eksperckie dyżury telefoniczne. To przyjazna, profesjonalna i bezpłatna forma pomocy dla klientów podmiotów rynku finansowego. Taka forma kontaktu daje bowiem zainteresowanym osobom jednakowe możliwości szybkiego uzyskania informacji lub porady, zarówno o charakterze ogólnym, jak i szczegółowym, bez względu na miejsce zamieszkania.


Dyżury telefoniczne z zakresu ubezpieczeń i zabezpieczenia emertytalnego

Uprzejmie informujemy, że dyżur telefoniczny ekspertów z zakresu ubezpieczeń gospodarczych (ubezpieczenia komunikacyjne; na życie; NNW; domów; mieszkań; turystyczne; kredytów; małych i średnich przedsiębiorstw; rolnych etc.) odbywa się pod nr telefonu 22 333 73 28, od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 - 18.00; łącznie 10 godzin dziennie,


Dyżur telefoniczny ekspertów w Biurze Rzecznika Finansowego dla członków Otwartych Funduszy Emerytalnych, uczestników Pracowniczych Programów Emerytalnych oraz osób korzystających z indywidualnych kont emerytalnych odbywa się pod nr telefonu 22 333 73 26 lub 22 333 73 27, od poniedziałku do piątku w godzinach 11.00-15.00.

Dyżury telefoniczne z zakresu prawa bankowego i rynku kapitałowego

Uprzejmie informujemy, że dyżur telefoniczny ekspertów w Biurze Rzecznika Finansowego z zakresu problemów z bankami i na rynku kapitałowym odbywa się pod nr telefonu 22 333 73 25,
od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 - 16.00.

Ze względu na duże zainteresowanie tą formą pomocy, informujemy o mogących wystąpić trudnościach w uzyskaniu  telefonicznej porady. Proponujemy korzystać zatem z innych form pomocy świadczonej przez Biuro tj. skierowania bezpośrednio pisemnego wniosku (skargi/zażalenia) lub zapytania drogą elektroniczną.

Więcej na temat zasad przyjmowania wniosków -
Zasady przyjmowania wniosków

Więcej na temat możliwości składania zapytań w formie elektronicznej - Zasady składania zapytań w formie elektronicznej

Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT