Doradczy Komitet Naukowy zaprasza do współpracy nad nowym Raportem

Szanowni Państwo,

Doradczy Komitet Naukowy przy Rzeczniku Finansowym rozpoczyna prace nad Raportem poświęconym nieprawidłowościom występującym na polskim rynku finansowym, które negatywnie wpływają na prawa i interesy konsumentów oraz na reputację tego rynku.

Celem tych prac jest:

1.     dokonanie analizy i systematyki zjawisk

2.     przegląd form i mechanizmów zidentyfikowanych nieprawidłowości

3.     dokonanie oceny pojawiających się negatywnych efektów dla funkcjonowania całego rynku finansowego i jego indywidualnych fragmentów, w tym zagrożeń dla interesów konsumentów

4.     prezentacja studiów wybranych przypadków nieprawidłowości, które miały miejsce w ostatnich latach na polskim rynku

5.     sformułowanie propozycji  przeciwdziałających występowaniu nieprawidłowości oraz zmniejszających ich negatywne skutki.

Efektem końcowym prac będzie przygotowanie raportu oraz publikacji na powyższy temat.

Zapraszamy wszystkie podmioty prawne i osoby fizyczne zainteresowane powyższą tematyką o zgłaszanie do dnia 31 grudnia 2018 roku swoich uwag w przedmiotowym zakresie oraz o dzielenie się z nami posiadaną wiedzą, poglądami i opracowaniami.

Jesteśmy także zainteresowani deklaracjami ewentualnej współpracy przy tworzeniu raportu na powyższy temat.

Uprzejmie prosimy o przesyłanie wszelkiej korespondencji w przedmiotowej sprawie na ręce dr. Mariana Małeckiego, Sekretarza Doradczego Komitetu Naukowego, adres: dkn@rf.gov.pl

Z poważaniem

Prof. dr hab. Jan Monkiewicz

Wiceprzewodniczący Doradczego Komitetu Naukowego

(Więcej informacji o Doradczym Komitecie Naukowym pod poniższym linkiem)

 

Warszawa, 5 listopada 2018 r.

 


Pozostałe artykuły w kategorii: Sprawy bieżące


Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT