Informacje przekazywane przez pracowników instytucji finansowych muszą być jasne, jednoznaczne i niewprowadzające w błąd

Pracownicy instytucji finansowych muszą przekazywać dane w sposób jasny, jednoznaczny i niewprowadzający w błąd. Powinni informować w takim samym stopniu zarówno o korzyściach, jak i o ryzyku. Ponadto TNS  na zlecenie UOKiK przeprowadził badania potwierdzające fakt, że informacje przekazywane przez doradców są istotne dla konsumentów. Więcej informacji w tym zakresie jak również wyrok Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów znajduje się na stronie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.


Pozostałe artykuły w kategorii: Sprawy bieżące


Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT