Istotne poglądy Rzecznika Finansowego w sporach przeciw Idea Bank

Rzecznik Finansowy wydał pierwsze istotne poglądy w sporach sądowych, w których klienci pozywają Idea Bank w związku z oferowaniem obligacji GetBack S.A. Prezentowana do tej pory argumentacja zostanie dodatkowo wzmocniona o elementy zawarte w najnowszej decyzji Prezesa UOKiK.

Informacja o decyzji prezesa UOKiK

Przykładowy istotny pogląd Rzecznika Finansowego

 

- Decyzja prezesa UOKiK oparta o wyniki postępowania prowadzonego przez Urząd wzmacnia argumentację prezentowaną przez nas w istotnych podglądach. Ustalenia te są oparte m.in. o wyniki kontroli w siedzibie spółki czy przesłuchania jej pracowników. Są one zbieżne z twierdzeniami prezentowanymi przez klientów we wnioskach o interwencję trafiających do Rzecznika Finansowego, na których do tej pory opieraliśmy się przy formułowaniu istotnego poglądu. Oprócz tego wykorzystywaliśmy też argumenty wnikające z ustaleń upublicznionych przez Komisję Nadzoru Finansowego w związku z wpisaniem tego banku na listę ostrzeżeń publicznych – mówi Izabela Dąbrowska-Antoniak, dyrektor Wydziału Klienta Rynku Bankowo-Kapitałowego w biurze Rzecznika Finansowego.

Wyjaśnia, że bez ustaleń KNF czy UOKiK Rzecznik mógłby opierać się tylko na pewnym powtarzalnym schemacie działań pracowników Idea Banku opisywanym w pismach klientów oraz własnej analizie prawnej. Liczy, że dodatkowa argumentacja poparta wynikami postępowań organów administracji wzmocni pozycję klientów w sporach sądowych.

Warto podkreślić, że Idea Banku dotyczyły 592 spośród 702 wniosków o interwencję skierowanych do Rzecznika Finansowego od kwietnia 2018 r. do końca czerwca 2019 r., a dotyczących nabycia obligacji GetBack S.A. Zaczynają też wpływać pierwsze wnioski o istotny pogląd Rzecznika Finansowego, który jest wydawany po złożeniu pism procesowych przez strony w postępowaniu sądowym np.: pozwu przez poszkodowanego klienta i odpowiedzi banku na pozew. Na razie takich wniosków jest sześć i we wszystkich sprawach pozwanym jest Idea Bank S.A. W trzech sprawach Rzecznik wydał już istotny pogląd (przykładowy dokument).

- Nie wszystkie pozwy są identyczne stąd różni się też treść istotnych poglądów. Zakładamy jednak, że w większości wypadków aktualne będą tezy dotyczące sposobu działania Idea Banku S.A. przy oferowaniu obligacji GetBack S.A. Naszym zdaniem należy je rozpatrywać pod kątem wprowadzenia klientów w błąd oraz missellingu produktu finansowego. Uważamy, że gdyby pozywany przez klientów bank nie stosował nieuczciwych praktyk rynkowych oraz nie wprowadził w błąd klienci nie podjęli by decyzji o takiej inwestycji  – mówi Izabela Dąbrowska-Antoniak.

Z wniosków trafiających do Rzecznika Finansowego wynika, że pracownicy Idea Banku nie informowali o rzeczywistej roli banku w tym procesie. Jednocześnie bank stoi nadal na stanowisku iż wyłącznie informował o możliwości nabycia obligacji ale sam nie oferował instrumentów finansowych. Z takim stanowiskiem nie można się zgodzić, bank faktycznie oferował obligacje, co potwierdzają zbieżne wyjaśnienia klientów jak i ustalenia UOKIK. Pracownicy banku dopuszczali się też tzw. missellingu oferując produkt finansowy niedostosowany do potrzeb klienta, obarczony wysokim ryzykiem inwestycyjnym z pominięciem oceny jego umiejętności i wiedzy inwestorskiej. Dodatkowo nie informowali dokładnie o cechach produktu i związanym z nim ryzykiem.

- Naszym zdaniem wykorzystanie szczególnej pozycji banku jako instytucji zaufania publicznego w relacji z konsumentem również wpływało na jego decyzję o nabyciu obligacji W większości wniosków klienci wskazywali, że do chwili przedstawienia im propozycji nabycia obligacji korporacyjnych zawsze lokowali środki w produkty bezpieczne, z gwarancją kapitału w tym przede wszystkim lokaty. Klienci uważali, że pracownik banku, będący najczęściej ich wieloletnim doradcą w banku, przedstawił im ofertę dostosowaną do akceptowanego przez nich poziomu ryzyka inwestycyjnego – wyjaśnia Izabela Dąbrowska-Antoniak.

We wnioskach kierowanych do Rzecznika Finansowego klienci najczęściej wskazują , że zostali przez bank wprowadzeni w błąd co do charakteru w jakim działał bank w procesie nabycia produktu, charakteru produktu, poziomu ryzyka, istnienia gwarancji i ekskluzywności oferty.

- Mamy nadzieję, że decyzja UOKiK poprawiająca sytuację procesową klientów spowoduje, że bank zacznie myśleć o ugodowym rozwiązywaniu sporów np. przy udziale Rzecznika Finansowego. Na dziś jednak jesteśmy gotowi na przyjęcie kolejnych wniosków o istotny pogląd – deklaruje Izabela Dąbrowska-Antoniak.

 

1 sierpnia 2019 r.

 

Wnioski_ws_GetBack_statystyki.jpg


Załączniki


Pozostałe artykuły w kategorii: Sprawy bieżące


Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT