Kompensacja szkód wynikłych ze zdarzeń medycznych - problematyka cywilnoprawna i ubezpieczeniowa - Toruń, 4 - 5 X 2011 r.

KOMPENSACJA SZKÓD WYNIKŁYCH ZE ZDARZEŃ MEDYCZNYCH - problematyka cywilnoprawna i ubezpieczeniowa - Toruń, 4 - 5 X 2011 r.

Miejsce Konferencji: Hotel „Filmar", Toruń, ul. Grudziądzka 37/45

Konferencja Naukowa organizowana przez Katedrę Prawa Cywilnego i Międzynarodowego Obrotu Gospodarczego

Zakład Prawa Ubezpieczeniowego UMK

Zakład Prawa Medycznego UMK

oraz TNOiK - „Dom Organizatora"

 

Partner Konferencji: Grupa PZU

 

Patronat Honorowy: Rzecznik Ubezpieczonych

Patronat Honorowy: Rzecznik Praw Pacjenta

 

Patronat medialny:          

Prawo i Medycyna        
Wiadomości Ubezpieczeniowe


Ustawa z dnia 28 IV 2011 r. nowelizująca ustawę z dnia 6 XI 2008 r.  o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. z 2011 r. nr 113 poz. 660) przewiduje nowy tryb dochodzenia roszczeń odszkodowawczych będących konsekwencją zdarzeń medycznych. Ustalaniem tych zdarzeń będą zajmować się specjalne wojewódzkie komisje, powoływane przez wojewodów. Jednocześnie ustawa o działalności leczniczej z dnia 15 IV br. (Dz. U. z 2011 r. nr 112 poz. 654) nakłada na wszystkie podmioty lecznicze prowadzące szpitale obowiązek zawierania ubezpieczeń na rzecz pacjentów z tytułu szkód  wynikłych ze zdarzeń medycznych; ubezpieczenie to ma funkcjonować od dnia 1 stycznia 2012 r. Ustalenia wojewódzkich komisji ds. zdarzeń medycznych będą wiążące dla właściwego ubezpieczyciela, który będzie zobligowany do wypłaty odszkodowania poszkodowanym pacjentom; maksymalne kwoty odszkodowania i zadośćuczynienia przewidziane zostały w znowelizowanej ustawie o prawach pacjenta.

Przyjęta nowelizacja ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta zmierza we właściwym kierunku, wywołuje jednak kontrowersje natury prawno-medycznej, cywilnej oraz ubezpieczeniowej. Niektóre z nich mają charakter istotny, zwłaszcza w zakresie prawno-ubezpieczeniowych konstrukcji odnoszących się do wprowadzonego obowiązkowego ubezpieczenia pacjentów.

Wszystko to sprawia, że zasygnalizowana problematyka zasługuje na temat poważnej konferencji naukowej, która zorganizowana zostanie przez ośrodek prawa cywilnego, ubezpieczeniowego i medycznego UMK w Toruniu i odbędzie się w dniach 4 - 5 października br.


W imieniu organizatorów oraz własnym zapraszam na konferencję wszystkich Zainteresowanych.

 

Prof. dr hab. Eugeniusz Kowalewski

 

*** Uprzejmie informujemy, że istnieje możliwość zarezerwowania noclegu w miejscu Konferencji. Dla uczestników została wynegocjowana niższa cena (prosimy dokonywać rezerwacji do dn. 20 IX br., na hasło „Uniwersytet").

Dane kontaktowe Hotelu „Filmar:

ul. Grudziądzka 37/45, 87-100 Toruń

tel. +48 56 66 94 800

recepcja@hotelfilmar.pl 

 

Program Konferencji

Formularz zgłoszeniowy


Pozostałe artykuły w kategorii: Sprawy bieżące


Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT