Konferencja Rzecznika Ubezpieczonych - Prawa pacjenta w systemie ubezpieczeń zdrowotnych - Warszawa, 4 czerwca 2008 r.

Szanowni Państwo,

Zdaniem prof. dr hab. Marka Safjana – wybitnego polskiego konstytucjonalisty, równy dostęp do świadczeń ochrony zdrowia zapisany w art. 68 Konstytucji nie oznacza tego, iż wszyscy otrzymują wszystko za darmo.
Jeśli tak w rzeczywistości jest nasuwają się trzy zasadnicze pytania:
Pierwsze z nich brzmi: Do czego ma prawo i na zaspakajanie jakich świadczeń medycznych może liczyć pacjent w polskim systemie ochrony zdrowia?

Drugie: Czy istnieje potrzeba wykorzystania dodatkowych instrumentów finansowych, które w sposób korzystny mogłyby wpłynąć na poprawę sytemu opieki zdrowotnej, skoro znaczna część polskiego społeczeństwa uważa, że za składkę zdrowotną należy się wszystko, wszystkim za darmo?

I będące ich konsekwencją kolejne pytanie: W jaki sposób i jak głęboko zreformować system ochrony zdrowia z wykorzystaniem prywatnych ubezpieczeń zdrowotnych, aby zwiększyć poczucie bezpieczeństwa w momencie zagrożenia zdrowia i życia nas wszystkich, którzy jesteśmy lub będziemy pacjentami, klientami tego systemu?

Rzecznik Ubezpieczonych, we współpracy z Fundacją Edukacji Ubezpieczeniowej, chcąc odpowiedzieć na te zasadnicze kwestie dla dyskutowanego obecnie kształtu reformy systemu ochrony zdrowia w Polsce z wykorzystaniem w tym celu m.in. prywatnych ubezpieczeń zdrowotnych organizują w dniu 4 czerwca 2008 r. Konferencję pt.

„Prawa pacjenta w systemie ubezpieczeń zdrowotnych”

Oczywiście zdajemy sobie sprawę, że wytyczenie jednoznacznych kierunków jest w tym obszarze bardzo trudne i mamy pełną świadomość, że nie istnieje w świecie idealny system ochrony zdrowia. Jednakże zdaniem Rzecznika Ubezpieczonych reformując polski system trzeba pamiętać o podmiocie naszych wysiłków, o chorym, często bezradnym człowieku - świadczeniobiorcy, dla którego niejednokrotnie jedyną nadzieją na uratowanie życia jest sprawnie działający system opieki zdrowotnej.
W konferencji udział wezmą przedstawiciele władzy ustawodawczej, wykonawczej, nauki jak i powszechnie uznani znawcy rozwiązań z obszaru organizacji systemów ochrony zdrowia. Swój udział w spotkaniu zapowiedzieli m.in. prof. dr hab. Zbigniew Religa, dr Janusz Kochanowski, dr Michał Boni, poseł Bolesław Piecha, poseł Marek Balicki, poseł Stanisław Szwed, senator Michał Okła, prof. dr hab. Jadwiga Suchecka, dr hab. Ewelina Nojszewska, dr Iwona Laskowska, dr Dorota Karkowska, dr Konstanty Radziwiłł, dr hab. Romuald Krajewski, dr hab. Romuald Holly, dr Andrzej Koronkiewicz, ks. Arkadiusz Nowak, Małgorzata Kowalska, Urszula Michalska oraz Paweł Kalbarczyk.

Wyrażamy nadzieję, że konferencja będzie stanowiła merytoryczną debatę służącą wymianie poglądów przedstawicieli wszystkich zainteresowanych środowisk pomagając m.in. w sformułowaniu wspólnych wniosków. Oczekujemy, że weźmiecie Państwo udział w tym spotkaniu, dzieląc się jednocześnie swoimi wątpliwościami i zapatrywaniami na omawiane podczas konferencji kwestie.

Konferencja odbędzie się w dniu 4 czerwca 2008 r. w sali konferencyjnej „A” w siedzibie Naczelnej Organizacji Technicznej, ul. Czackiego 3/5, 00-950 Warszawa, w godzinach 8.45 – 16.00

Poniżej w załącznikach program konferencji oraz formularz zgłoszeniowy.


Załączniki


Pozostałe artykuły w kategorii: Sprawy bieżące


Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT