Konferencja „Ubezpieczenie ochrony prawnej – prawnik dla przezornego Polaka” - Warszawa, 16 maja 2011 r.

Dzisiejszy globalny świat, dynamicznie rozwijające się cywilizacyjne społeczeństwa i idąca z nimi w parze specjalizacja we wszystkich dziedzinach życia, prócz wielu korzyści równolegle niesie ze sobą szereg zagrożeń i nieoczekiwanych trudności, mogących spotkać współczesnego człowieka niemal w każdej sferze jego aktywności, zarówno prywatnej jak i zawodowej, czy też związanej z prowadzoną działalnością gospodarczą. Wypadek samochodowy, odpowiedzialność za jego skutki, czy dochodzenie z jego tytułu świadczeń, błąd zawodowy i roszczenia płynące z tego tytułu, czy nierzetelny kontrahent – są dzisiaj często występującymi zjawiskami wymagającymi pomocy profesjonalistów sprawnie reprezentujących nasze interesy. Samodzielne prowadzenie sporów szczególnie sądowych jest nie tylko czasochłonne i stresujące, ale przede wszystkim kosztowne i trudne, a czasami wręcz nierealne choćby z tego powodu, że nie mamy odpowiedniej wiedzy, jak również nie zawsze dysponujemy środkami na usługi świadczone przez adwokata czy radcę prawnego albo na pokrycie opłat sądowych, które należą do najwyższych w Europie.  Są jednak rozwiązania prewencyjne umożliwiające relatywnie niewielkim kosztem zapewnienie sobie pomocy prawnej ze strony profesjonalnego prawnika, jak również pokrycie kosztów procesu sądowego. Taką możliwość daje ubezpieczenie ochrony prawnej będące powszechną formą zapewnienia sobie ochrony w wielu krajach europejskich. Niestety póki co w Polsce jest ono prawie nieznane albo też sprzedawane dodatkowo wraz z innymi usługami finansowymi.

Ubezpieczenie ochrony prawnej zapewnia ubezpieczonemu przede wszystkim możliwość uzyskania pomocy ze strony swobodnie wybranego prawnika, którego wiedza może pomóc w podjęciu właściwej decyzji odnośnie do dalszych działań oraz przygotować odpowiednią dokumentację. W ramach polisy ubezpieczony może otrzymać także dostęp do nielimitowanej liczby porad prawnych, co stanowi swoistego rodzaju prewencję chroniącą przed potencjalnym sporem prawnym. Dzięki odpowiednio skonfigurowanemu ubezpieczeniu ochrony prawnej podmiot objęty ochroną nie musi ponosić kosztów obsługi prawnej na etapie przedsądowym, kosztów sądowych oraz zastępstwa procesowego nawet w razie przegrania sprawy sądowej. Stanowi to znaczące korzyści w wymiarze finansowym i czasowym, jednocześnie zapewniając dogodny i stały dostęp do wiedzy prawniczej wykwalifikowanych prawników. Tym samym taka forma zapobiegliwości zarówno w życiu prywatnym jak i zawodowym mogłaby w przyszłości stać się właściwym i pożądanym zachowaniem współczesnego człowieka. Do takiego wniosku skłaniają również relatywnie niewysokie koszty pomocy prawnej poprzez redukcję ich wysokości za sprawą rozproszenia ich finansowania na członków wspólnoty ryzyka objętych tym rodzajem ubezpieczenia.

Zalety upowszechnienia ubezpieczania ochrony prawnej korespondują i wpisują się również w toczącą się od kilku lat dyskusję o dostępności do usług świadczonych przez prawników i do wymiaru sprawiedliwości. Wydaje się również, że korzyści wynikające z zabezpieczenia ryzyka uczestniczenia w sporze prawnym i konieczności poniesienia związanych z tym wydatków powinny być interesujące zarówno dla osób prywatnych, jak i przedsiębiorców.

Z tych względów Fundacja Edukacji Ubezpieczeniowej przy Rzeczniku Ubezpieczonych oraz Naczelna Rada Adwokacka pragną zainicjować debatę, która stanie się płaszczyzną propagowania wiedzy i doświadczeń w zakresie ubezpieczenia ochrony prawnej – produktu tak potrzebnego w Polsce, kraju mającego aspiracje bycia nowoczesnym i dynamicznym państwem europejskim.

Okazją do poznania i rozważenia wskazywanych idei jest konferencja pt.:

„Ubezpieczenie ochrony prawnej – prawnik dla przezornego Polaka”

W Konferencji swój udział potwierdzili Minister Sprawiedliwości Krzysztof Kwiatkowski, Rzecznik Praw Obywatelskich Prof. dr hab. Irena Lipowicz, przedstawiciele Naczelnej Rady Adwokackiej oraz Krajowej Izby Radców Prawnych, uznani przedstawiciele nauki oraz podmiotów rynkowych posiadający w swojej ofercie ubezpieczenia ochrony prawnej.

Na konferencję zaproszono również krajowych ekspertów, przedstawicieli Ministerstwa Finansów, Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego, Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, branżowych samorządów gospodarczych, mediów oraz konsumentów.

Oczekujemy, że podczas konferencji reprezentanci zainteresowanych podmiotów wymienią swoje doświadczenia i poglądy na temat ubezpieczenia ochrony prawnej i jego przyszłości.

Serdecznie zapraszamy do udziału i podzielenia się swoimi przemyśleniami w sferze prezentowanych podczas konferencji zagadnień.

Konferencja odbędzie się w dniu 16 maja 2011 r. w sali konferencyjnej "A" w siedzibie Naczelnej Organizacji Technicznej, ul. Czackiego 3/5, 00-950 Warszawa, w godzinach 9.40 - 16.15.

Poniżej prezentujemy program konferencji, formularz zgłoszeniowy oraz elektroniczny formularz zgłoszeniowy.


Program

 

Patronat Medialny Konferencji

Dziennik Ubezpieczeniowy

Gazeta Ubezpieczeniowa

Miesięcznik Ubezpieczeniowy

Prawo Asekuracyjne

PUR Prawo Ubezpieczneia Reasekuracja

Rozprawy Ubezpieczeniowe

RynekOdszkodowań.pl

 Załączniki


Pozostałe artykuły w kategorii: Sprawy bieżące


Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT