Konsumenci skarżą się na odmowy restrukturyzacji długów

Rzecznicy Konsumentów i Rzecznik Finansowy dostrzegają problemy związane z restrukturyzacją kredytów hipotecznych. Kuriozalne warunki stawiane przez banki udaje się wyeliminować po skardze do Rzecznika Finansowego. W innych sprawach warto wykorzystać przestrzeń do negocjacji i polubownego załatwienia sprawy stworzoną przy Rzeczniku Finansowym. Rzecznicy Konsumentów mogą być występować na rzecz klienta w sporach rozstrzyganych w tym trybie.

- Konsumenci, którzy składali w bankach wnioski o wydłużenie terminu spłaty kredytu w związku ze skokowym wzrostem kursu franka szwajcarskiego, coraz częściej zwracają się do mnie z prośbą o pomoc. To efekt tego, że niestety banki co do zasady nie godzą się na restrukturyzację długu  - sygnalizuje Marek Janczyk, Miejski Rzecznik Konsumentów w Poznaniu.

Dodaje, że w tych sprawach niezmiernie trudno pomóc konsumentom. Nie można bowiem zarzucić bankowi naruszenia przepisów albo postępowania niezgodnego z umową, więc trudno formułować roszczenia, których można byłoby dochodzić w postępowaniu sądowym. Jednocześnie na tym przykładzie widać olbrzymią dysproporcję między deklaracjami banku o uwzględnieniu indywidualnych potrzeb i interesów konsumentów, a smutną rzeczywistością, w której klient stawiany jest w roli proszącego petenta.

- Czy Rzecznik Finansowy dostrzega tego typu problemy? Może szansą na rozwiązanie takich sytuacji byłoby prowadzenie postępowania polubownego przed Rzecznikiem Finansowym? - pyta Marek Janczyk.

Kuriozalne wymogi banków

Okazuje się, że rzeczywiście tego typu sprawy trafiają również do Rzecznika Finansowego. Klienci zgłaszają zarówno wnioski o interwencję w ich sprawie, jak również proszą o przeprowadzenie postępowania polubownego.

- Tego typu skargi trafiają do nas.  Dotyczą one głównie warunków restrukturyzacji  stawianych przez banki. Może to być na przykład wymóg przewalutowania kredytu na złotówki po aktualnym kursie, czy też obowiązek dokonania jednorazowo wpłaty bardzo wysokiej kwoty (rzędu kilkudziesięciu tysięcy złotych). Z oczywistych względów taki warunek jest dla klientów nie do przyjęcia, więc w praktyce oznacza to odmowę restrukturyzacji - mówi Agnieszka Wachnicka, dyrektor wydziału Klienta Rynku Bankowo-Kapitałowego w Biurze Rzecznika Finansowego.

Zdarzają się przypadki jeszcze bardziej kuriozalne. Klient chciał ubezpieczyć mieszkanie u innego ubezpieczyciela niż zażądał bank. Na to bank odpowiedział, że...  nie jest to możliwe, ponieważ klient nie posiada zdolności kredytowej (sic!). Co ma jedno z drugim wspólnego, nie wiadomo. W tego typu przypadkach skarga do Rzecznika Finansowego i wynikająca z ustawy konieczność czytelnego uzasadnienia decyzji powoduje refleksję po stronie banku i zmianę stanowiska.

Warto spróbować negocjacji

Niestety nie zawsze powody odmowy restrukturyzacji podawane przez banki są tak łatwe do podważenia. Dlatego jeśli bank nie zmieni stanowiska po interwencji w ramach procedury skargowej, warto wykorzystać przestrzeń do negocjacji i polubownego załatwienia sprawy stworzoną przy Rzeczniku Finansowym.

- Na razie mamy tylko kilka spraw związanych z restrukturyzacją. Przy czym spodziewam się, że będzie ich coraz więcej. Widać bowiem potencjał do rozwiązania takich spraw w trybie porozumienia i negocjacji - uważa Paweł Zagaj, dyrektor Wydziału Polubownego Rozwiązywania Sporów w Biurze Rzecznika Finansowego.

Przypomina, że przed wystąpieniem z wnioskiem o polubowne rozstrzygnięcie sporu, konieczne jest złożenie reklamacji w banku i uzyskanie odpowiedzi nie satysfakcjonującej klienta.

- Warto podpowiadać konsumentom możliwość skorzystania z tego trybu postępowania jako alternatywy dla sądu powszechnego. Rzecznik Konsumenta może w nim występować na rzecz klienta, który jest zdecydowany dochodzić swoich praw  - przypomina Paweł Zagaj.


Uwaga! Takie i inne problemy zgłaszane przez konsumentów do Rzeczników Konsumentów będą dyskutowane już 16 maja w Poznaniu. Odbędzie się wtedy spotkanie „Rozstrzyganie sporów w sprawach konsumenckich". Jednym z prelegentów będzie Paweł Zagaj, dyrektor Wydziału Polubownego Rozwiązywania Sporów w Biurze Rzecznika Finansowego.

 
Pozostałe artykuły w kategorii: Sprawy bieżące


Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT