Nowe kierownictwo Wydziału Klienta Rynku Bankowo-Kapitałowego

Z początkiem września dyrektorem Wydziału Klienta Rynku Bankowo-Kapitałowego w biurze Rzecznika Finansowego została Izabela Dąbrowska-Antoniak. Jej zastępcą została Katarzyna Szwedo-Mackiewicz.

Obydwie nominacje wynikają z awansu wewnętrznego. Izabela Dąbrowska-Antoniak była jednym z pierwszym pracowników nowo tworzonego w październiku 2015 r. Wydziału Klienta Rynku Bankowo-Kapitałowego w biurze Rzecznika Finansowego. Katarzyna Szwedo-Mackiewicz dołączyła do zespołu Wydziału w styczniu 2018 r. na stanowisko zastępcy kierownika zespołu prawnego.

- Bardzo się cieszę, że wydziałem pokierują osoby o tak różnorodnych doświadczeniach. Izabela Dąbrowska-Antoniak ma za sobą wiele lat działalności na rzecz konsumentów usług finansowych, polegającej często na bezpośrednim kontakcie z nimi. Z kolei Katarzyna Szwedo-Mackiewicz, przez wiele lat była związana z sektorem bankowym, zna więc „od środka" procedury i sposób działania tego segmentu rynku. Wierzę, że dzięki temu będziemy jeszcze bardziej skutecznie wspierali klientów w sporach z  instytucjami rynku bankowo-kapitałowego - mówi Aleksandra Wiktorow, Rzecznik Finansowy.

Izabela Dąbrowska-Antoniak jest adwokatem. Od 2006 r. była związana z Federacją Konsumentów. Najpierw jako prawnik, a potem jako dyrektor departamentu prawnego. Do jej zadań należał m. in. nadzór i koordynacja poradnictwa pewnego w 38 oddziałach Federacji. Ma też doświadczenie w pracach legislacyjnych, również na poziomie unijnym. 

Katarzyna Szwedo-Mackiewicz jest radcą prawnym. Ma rozległe doświadczenie z pracy w bankach i pośrednictwie finansowym. Pracowała mi.in. dla Alior Bank, Banku Handlowego czy BPH PBK. W swojej karierze zajmowała się zarówno obsługą klientów detalicznych i korporacyjnych, analizą ryzyka kredytowego, jak i tzw. trudnymi kredytami. Brała też udział w pracach grup roboczych przy Związku Banków Polskich zajmujących się zmianami legislacyjnymi.

Od początku funkcjonowania Wydziału Klienta Rynku Bankowo-Kapitałowego jego dyrektorem była Agnieszka Wachnicka, a jej zastępcą Bartosz Wyżykowski, którzy postanowili o zmianie kierunku swoich karier zawodowych.

- Obojgu dziękuję za pełne zaangażowanie w stworzenie od podstaw zupełnie nowej struktury w ramach naszego biura. Tym bardziej, że budując zespół i tworząc procedury, równocześnie podjęli wiele działań ważnych dla wsparcia klientów instytucji finansowych jak np. przygotowanie Raportu o tzw. kredytach „frankowych", wniosku do Sądu Najwyższego czy setek istotnych poglądów - mówi Aleksandra Wiktorow. 

3 września 2018 r.

 


Pozostałe artykuły w kategorii: Sprawy bieżące


Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT