Obowiązki sprawozdawcze – informacja dla podmiotów rynku finansowego

Szanowni Państwo,

Rzecznik Finansowy uprzejmie dziękuje wszystkim podmiotom rynku finansowego za przesłanie sprawozdań za 2016 r., o których mowa w art. 33 Ustawy z dnia 5 sierpnia 2015r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym.

Informujemy, iż zgodnie z ustawą, roczne sprawozdanie Rzecznika Finansowego za 2016r. zostało przekazane Prezesowi Rady Ministrów, a następnie zostało zamieszczone na stronie internetowej Rzecznika. Ustawa nie przewiduje możliwości uzupełniania, czy korygowania sprawozdania rocznego, w tym również  informacji otrzymanej od podmiotów rynku finansowego w trybie art. 33. W związku z powyższym, przypominamy o terminowym składaniu sprawozdań za rok 2017.

Jednocześnie wyrażamy nadzieję, że nasza informacja zostanie przyjęta przez Państwa ze zrozumieniem.

Niezależnie od powyższego, Rzecznik docenia dotychczasowe zaangażowanie podmiotów rynku finansowego i liczy na dobrą współpracę i wymianę informacji. Chcąc ułatwić sporządzanie przez Państwa rocznego sprawozdania, prosimy o przekazanie nam do końca maja  swoich uwag, co do zakresu i treści formularza informacji.

 

 

 
Pozostałe artykuły w kategorii: Sprawy bieżące


Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT