Porady dla obligatariuszy GetBack

Zachęcamy do zapoznania się z materiałami opracowanymi przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów we współpracy m.in. z Rzecznikiem Finansowym. Zawierają one wskazówki i porady jakie kroki należy podjąć, w zależności od sposobu wejścia w posiadanie obligacji.

Całość materiałów można znaleźć na specjalnej podstronie www.finanse.uokik.gov.pl. Są tam dostępne następujące dokumenty:

  • schemat, który przedstawia działania, jakie mogą podjąć nabywcy obligacji Getback.
  • formularz, który służy powiadomieniu UOKiK o tym, jak w danym przypadku wyglądała sprzedaż obligacji GetBack. Urząd potrzebuje tych informacji w związku z prowadzonymi postępowaniami.
  • wzór reklamacji - dla tych, którzy kupili je przy udziale banku, domu maklerskiego lub innego pośrednika.

Warto przypomnieć, że tylko wtedy, gdy w sprzedaży obligacji brał udział podmiot rynku finansowego (bank, dom maklerski lub inny pośrednik), a reklamacja została przez niego odrzucona, mogą się Państwo zgłosić po pomoc do Rzecznika Finansowego.Proszę mieć na uwadze, że Rzecznik Finansowy może pomóc wyłącznie po wyczerpaniu procedury reklamacyjnej. Nie można też skorzystać z jego pomocy, jeżeli obligacje zostały zakupione bezpośrednio od spółki Getback, ponieważ nie jest ona podmiotem rynku finansowego.


Pozostałe artykuły w kategorii: Sprawy bieżące


Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT