Powszechne Towarzystwa Emerytalne informują uprawnionych o możliwości wypłaty środków po zmarłym członku OFE

Powszechne Towarzystwa Emerytalne zrzeszone w Izbie Gospodarczej Towarzystw Emerytalnych wdrożyły przyjętą we wrześniu samoregulację w zakresie zasad wypłaty środków z OFE po śmierci członka funduszu i od 1 grudnia podejmują dodatkowe działania informacyjne.

Zgodnie z prawem, w przypadku śmierci członka OFE, środki zgromadzone na jego rachunku podlegają wypłacie osobom wskazanym lub dziedziczeniu, a wypłata nie wiąże się z żadnymi kosztami po stronie uprawnionego. Mimo wcześniejszych starań towarzystw emerytalnych wiele osób nie zdaje sobie sprawy, iż przysługują im takie środki, lub nie wie, jak je uzyskać.

Wychodząc naprzeciw interesom i oczekiwaniom takich osób towarzystwa emerytalne podejmują dodatkowe działania, aby poinformować osoby uprawnione o przysługujących im prawach oraz zasadach wypłaty środków z rachunku zmarłego członka OFE. Zgodnie z procedurą dobrych praktyk, PTE, po uzyskaniu informacji z ZUS o śmierci członka OFE, zawiadamiają osoby uprawnione o możliwości wypłaty środków. Jednocześnie PTE przesyłają takim osobom odpowiednie formularze niezbędne do wszczęcia procedury wypłaty oraz informują o konieczności przedstawienia dokumentów stanowiących podstawę do jej dokonania, w tym w szczególności aktu zgonu członka OFE.

- Towarzystwa emerytalne nie mają prawnego obowiązku aktywnego informowania osób uposażonych o możliwości uzyskania środków z rachunku zmarłego członka funduszu. Obecnie, każda informacja powzięta z ZUS o zgonie członka OFE będzie skutkowała kontaktem PTE z uposażonym. Jest to rozwiązanie, które przyspiesza i upraszcza cały proces wypłaty środków - tłumaczy Małgorzata Rusewicz, prezes Izby Gospodarczej Towarzystw Emerytalnych.

Na stronach internetowych towarzystw znajdują się wszystkie informacje dotyczące procesu wypłaty środków po zmarłym członku OFE wraz z formularzem zgłoszenia zgonu członka OFE, a ich infolinie przygotowane są do udzielenia wszelkich informacji w tym zakresie. Dodatkowo towarzystwa emerytalne informują beneficjentów o możliwości uzyskania środków zgromadzonych na subkoncie zmarłego członka OFE w ZUS, o czym beneficjenci często nie wiedzą.

- Członkowie Izby wyszli naprzeciw oczekiwaniom społecznym, przyjęli i wdrożyli wspólne standardy dotyczące informowania osób zainteresowanych wypłatami środków po zmarłych członkach OFE. Dzięki temu mogą lepiej służyć swoim klientom i ich bliskim. Jednocześnie apelujemy do członków OFE o zgłaszanie towarzystwom wszelkich zmian danych teleadresowych, co pozwoli im sprawniej komunikować się ze swoimi klientami, a także z osobami uprawnionymi do ewentualnej wypłaty zgromadzonych przez nich środków - dodaje Rusewicz.

Ponadto planowana jest bliższa współpraca z biurem Rzecznika Finansowego przy propagowaniu przyjętych zasad wypłaty środków, a także przy przyszłym przeglądzie realizacji zasad wypłaty środków. Biuro Rzecznika Finansowego zadeklarowało wsparcie i kooperację przy rozwiązywaniu wszelkich problemów, które mogą pojawić się w trakcie wypłaty środków zgromadzonych na rachunku zmarłego członka otwartego funduszu emerytalnego.

Nowe zasady z wdrożyły należące do IGTE: PTE Allianz Polska SA, Aviva PTE SA, AXA PTE SA, GENERALI PTE SA, MetLife PTE SA, Nationale-Nederlanden PTE SA, Nordea PTE SA, Pekao Pioneer PTE SA, PKO BP BANKOWY PTE SA, Pocztylion-Arka PTE SA, PTE PZU SA.

 


Więcej informacji:

Izba Gospodarcza Towarzystw Emerytalnych

Filip Pietkiewicz-Bednarek

PR manager

tel. 22 629 09 27

email: f.pietkiewicz@igte.plPozostałe artykuły w kategorii: Sprawy bieżące


Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT