Przystąpienie Biura Serbskiego do Porozumienia Wielostronnego - Systemu Zielonej Karty

Szanowni Państwo,

Zgodnie z decyzją Komisji Europejskiej z dnia 22 listopada 2011 r. opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej z dnia 25 listopada 2011 r. nr L 310/17, począwszy od dnia 1 stycznia 2012 r. państwa członkowskie UE powstrzymują się do kontroli ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych zarejestrowanych na terytorium Serbii, zgonie z Dyrektywą Komunikacyjną nr 2009/103/EC.

Z dniem 1 stycznia 2012 r. wejdzie w życie Addendum do Porozumienia Wielostronnego rozszerzające zakres terytorialny Porozumienia Wielostronnego o terytorium Serbii, co oznacza, że począwszy od tej daty, na podstawie art. 25 ust.2 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, UFG i PBUK ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów mechanicznych będzie obejmowało również zdarzenia powstałe na terytorium Serbii.

Od 1 stycznia 2012 r. posiadacze pojazdów zarejestrowanych w Serbii nie będą musieli legitymować się Zielonymi Kartami na terytorium Polski. Posiadacze pojazdów zarejestrowanych w Polsce nie będą musieli legitymować się Zielonymi Kartami na terytorium Serbii.

Informacja za: PBUK

 

 

 Pozostałe artykuły w kategorii: Sprawy bieżące


Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT