Raport Rzecznika Ubezpieczonych - Orzecznictwo Sądu Najwyższego a praktyka likwidacji szkód komunikacyjnych - część II

W styczniu 2014 r. Rzecznik Ubezpieczonych opublikował Raport pt. "Orzecznictwo Sądu Najwyższego a praktyka likwidacji szkód komunikacyjnych" , który szeroko omawiał problemy występujące w likwidacji szkód komunikacyjnych z obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych w takich obszarach jak: najem pojazdu zastępczego, amortyzacja części, rodzaj części do naprawy uszkodzonych pojazdów (oryginalne, nieoryginalne zamienniki) oraz utrata wartości handlowej pojazdu. Z uwagi na skalę występujących problemów nie udało się w nim omówić innych, równie wyraźnie dostrzegalnych w praktyce likwidacji szkód nieprawidłowości.

Chcąc ukazać w sposób kompleksowy pozostałe dostrzegane problemy Rzecznik bazując na obserwacjach czynionych głównie podczas rozpatrywania postępowań skargowych przygotował II część Raportu, która zawiera analizę problematyki kwalifikacji szkody jako całkowitej, wysokości stosowanych stawek za roboczogodziny prac naprawczych, odmowy zwrotu wydatków poniesionych przez poszkodowanych na zlecenie sporządzenia ekspertyzy niezależnych rzeczoznawców, opieszałości w likwidacji szkód i niewywiązywania się przez zakłady ubezpieczeń z obowiązków informacyjnych (w tym utrudnień i odmów w dostępie do akt szkody), a także opieszałości w likwidacji szkód z powodu biernego oczekiwania na prawomocne zakończenie postepowania karnego lub w sprawie o wykroczenie, wraz ze szczegółową analizą nieprawidłowych praktyk zakładów ubezpieczeń zidentyfikowanych na podstawie prowadzonych przez Rzecznika Ubezpieczonych postępowań skargowych.

Warto podkreślić, iż po publikacji pierwszej części Raportu Rzecznika Ubezpieczonych zdecydowanie przyśpieszono działania nadzorcze mające na celu wyeliminowanie istniejących dotychczas nieprawidłowości, a także prace na rzecz wprowadzenia systemu bezpośredniej likwidacji szkód (BLS). Wydaje się więc, że zasadniczymi impulsami do tych inicjatyw stały się fundamentalne dla ubezpieczeń uchwały Sądu Najwyższego podjęte na skutek zapytań Rzecznika Ubezpieczonych, a następnie jego Raport. Z tych względów Rzecznik wyraża nadzieję, że obecnie prezentowana II część Raportu będzie kolejnym ważnym krokiem w sanacji praktyki likwidacyjnej. Pragniemy zaznaczyć, iż głównym celem raportu jest kontynuacja działań naprawczych na rzecz poprawy jakości postępowań likwidacyjnych, które również będą pozytywnie wpływały na budowę zaufania społecznego do instytucji ubezpieczenia.

Raport Rzecznika Ubezpieczonych - Orzecznictwo Sądu Najwyższego a praktyka likwidacji szkód komunikacyjnych - część II

 

 

 

 Pozostałe artykuły w kategorii: Sprawy bieżące


Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT