Raport Rzecznika Ubezpieczonych poświęcony klauzulom abuzywnym w działalności ubezpieczeniowej

Szanowni Państwo,

Poniżej przedstawiamy Raport Rzecznika Ubezpieczonych poświęcony klauzulom abuzywnym w działalności ubezpieczeniowej. Raport ten został opracowany w celu ukazania specyfiki i charakteru kontroli abstrakcyjnej wzorców umowy, przeprowadzanej przez Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz stworzenia pomocniczego narzędzia do oceny określonych postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia pod kątem ich abuzywności lub ich tożsamości co do treści lub celu z zapisami umownymi uprzednio wpisanymi do rejestru postanowień Jego przedmiotem jest omówienie klauzul abuzywnych w działalności ubezpieczeniowej, które dotychczas zostały wpisane do rejestru postanowień wzorców umowy uznanych za niedozwolone, syntetyczna prezentacja stanowisk stron postępowania oraz przedstawienie motywów, którym kierował się Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, stwierdzając abuzywność określonego postanowienia o.w.u. Zaprezentowane w nim zostały także te postanowienia o.w.u., których SOKiK nie uznał za niedozwolone w obrocie z konsumentami.

Załącznikiem do niniejszego opracowania jest tabelaryczny wypis postanowień o.w.u. wpisanych do rejestru klauzul abuzywnych z zakresu działalności ubezpieczeniowej. Formuła niniejszego raportu będzie otwarta, stale będzie uzupełniany o nowe zapisy ogólnych warunków ubezpieczenia, które zostały zakwestionowane przez Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

 


Raport Rzecznika Ubezpieczonych

Tabelaryczny wypis postanowień

 

 

 

 

 

 

 


Pozostałe artykuły w kategorii: Sprawy bieżące


Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT