Raport nt. kredytów „walutowych” – pytania i odpowiedzi

Po publikacji Raportu Rzecznika Finansowego nt. kredytów walutowych trafia do nas wiele pytań od kredytobiorców, którzy zawarli takie umowy. Dotyczą one zarówno samej treści raportu jak i generalnie uprawnień Rzecznika Finansowego. Poniżej odpowiedzi na te najczęściej powtarzające się pytania.Czy skoro Rzecznik Finansowy uznaje określone zapisy za abuzywne, to znaczy, że podejmie działania, żeby posiadacze kredytów „walutowych" dostali zwrot części rat lub ich kredyty będą zamienione na złotowe?

Rzecznik Finansowy nie ma takich możliwości, żeby decyzją administracyjną nakazać bankom określone postępowanie. Może za to wspierać konsumentów w sporach z bankami na etapie przedsądowym. Już w trakcie postępowania sądowego może też wydawać na wniosek sądu lub klienta tzw. istotny pogląd w sprawie.


Czy mogę zwrócić się do Rzecznika Finansowego o sprawdzenie czy umowa zawiera klauzule niedozwolone?

Zgodnie z ustawą wspieramy klientów dopiero na etapie faktycznego sporu z instytucją finansową. To oznacza, że analizy należy dokonać we własnym zakresie. Dla ułatwienia w Raporcie znajdują się konkretne zapisy kwestionowanych klauzul.

Po stwierdzeniu, że zapisy stosowane w umowie są takie same lub bardzo podobne do tych zakwestionowanych w Raporcie Rzecznika Finansowego (link) należy napisać reklamację do banku. W reklamacji należy wskazać zapisy, które można uznać za nieważne lub abuzywne. Jeśli zostanie ona odrzucona, dopiero wtedy można zwrócić się do nas z wnioskiem o interwencję.


Mam już sprawę w sądzie związaną z klauzulą, która znalazła się w Raporcie. Jak mogę się zwrócić o tzw. istotny pogląd do tej sprawy. Jakie dokumenty są potrzebne?

Taki wniosek należy złożyć na piśmie np. listownie na adres siedziby Rzecznika. Powinien on zawierać podstawowe informacje dotyczące sporu. Niezbędne są też dokumenty tj. pozew, replika na pozew i inne dokumenty, które mogą być potrzebne do przeanalizowania sprawy np. treść umowy.

 

Jeśli powyższe wyjaśnienia nie rozwiały wszystkich Państwa wątpliwości zapraszamy do kontaktu. Udzielamy porad zarówno telefonicznych jak i mailowych - dane kontaktowe znajdą Państwo tutaj.


Jeśli złożyli państwo już reklamację w tej sprawie do instytucji finansowej i została ona odrzucona, można zwrócić się do nas z prośbą o interwencję. Zasady przyjmowania wniosków

 
Pozostałe artykuły w kategorii: Sprawy bieżące


Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT