Rozstrzygnięta została kolejna edycja konkursu o nagrodę „Złoty Zderzak”, przyznawaną na podstawie wyników ogólnopolskiego badania satysfakcji serwisów samochodowych ze współpracy z zakładami ubezpieczeń, realizowanego pod patronatem Rzecznika Ubezpieczonych.

Zwycięzcą VI edycji konkursu organizowanego przez Polską Izbę Motoryzacji zostało Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska SA. Drugie miejsce zajął Powszechny Zakład Ubezpieczeń SA, natomiast zdobywcą trzeciego miejsca jest Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych SA. Ogłoszenie wyników tegorocznego badania miało miejsce 26 października podczas Międzynarodowej Konferencji Motoryzacyjnej w Poznaniu, w ramach której odbyło się także VI Dyskusyjne Forum Ubezpieczeń Komunikacyjnych.

Celem tego corocznego rankingu jest analiza jakości współpracy pomiędzy zakładami ubezpieczeń a serwisami autoryzowanymi i nieautoryzowanymi. W badaniu udział wzięło 14 ubezpieczycieli, sama zaś ankieta została rozesłana do kilkunastu tysięcy serwisów samochodowych. Zawierała ona pytania dotyczące szybkości i sprawność procesu likwidacji szkód, poziomu kompetencji i rzetelności likwidatorów, ilości skarg i odwołań oraz pozwów sądowych kierowanych przeciwko zakładom ubezpieczeń, a także oceny atrakcyjności oferowanych produktów ubezpieczeniowych pod kątem ich sprzedaży. Do końcowej oceny wzięto również pod uwagę udział zakładu ubezpieczeń w rynku, ilość skarg kierowanych do Rzecznika Ubezpieczonych, jak również odsetek skarg, które zostały rozpatrzone przez ubezpieczyciela na korzyść konsumenta lub serwisu.

 

więcej informacji

 

 Pozostałe artykuły w kategorii: Sprawy bieżące


Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT