Rzecznik Finansowy przeciwko zmianom w ustawie o ubezpieczeniach obowiązkowych

Nie można ograniczać praw poszkodowanych w wypadkach

Kolejna odsłona walki o utrzymanie praw poszkodowanych w wypadkach komunikacyjnych i ich rodzin. Rzecznik Finansowy złożył swoje uwagi do projektu zmian w prawie przedstawionego przez WEI (Warsaw Enterprise Institute).

Pełna wersja opinii

Rzecznik Finansowy zdecydowanie protestuje przeciwko rozwiązaniom, które w głównej mierze zmierzają w kierunku szukania znacznych oszczędności dla branży ubezpieczeniowej, kosztem poszkodowanych w wypadkach drogowych czy ich rodzin.

- Ograniczanie ich uprawnień potwierdzonych bogatym orzecznictwem Sądu Najwyższego oraz sądów powszechnych oraz pogwałcenie wypracowanych reguł prawa odszkodowawczego nie może spotkać się w żadnej mierze z naszą aprobatą. Proponowane regulacje są także jaskrawym zaprzeczeniem celów, dla których utworzono system ochrony poszkodowanych w obowiązkowym ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych - mówi Aleksander Daszewski, radca prawny w biurze Rzecznika Finansowego.

Zwraca uwagę, że rozpoczynając prace mające na celu wyhamowanie wzrostów składek za obowiązkowe ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów mechanicznych przedstawiciele Rzecznika Finansowego byli - wraz z Posłem Adamem Abramowiczem - wielokrotnie zapewniani przez Przedstawicieli WEI, że nie będzie się to odbywać kosztem osób poszkodowanych. Niestety przedłożony projekt założeń zmian w tzw. ustawie o ubezpieczeniach obowiązkowych - jest daleki od przyjętych na początku dyskusji założeń. Zakładały one wypracowanie racjonalnych propozycji mających na celu wyhamowanie wzrostów składek za ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów mechanicznych bez pokrzywdzenia poszkodowanych w wypadkach drogowych.

- Niestety przygotowany projekt, nie uwzględnia wielu odrębnych zdań zgłaszanych podczas dyskusji, również przez Rzecznika Finansowego.  Odbiega on od uprzednich zapewnień i jest skrajnie niekorzystny dla poszkodowanych w wypadkach drogowych i ich rodzin. Stąd, po jego pogłębionej analizie odczytujemy go jako daleko idącą, a wręcz rażącą próbę pogwałcenia słusznych praw poszkodowanych - Aleksander Daszewski, radca prawny w biurze Rzecznika Finansowego.  

Podkreśla, że propozycje WEI idące w kierunku redukcji uprawnień poszkodowanych Rzecznik Finansowy odbiera jako działania lobbystyczne na rzecz branży ubezpieczeniowej z pokrzywdzeniem osób poszkodowanych w wypadkach. Z analizy propozycji widać wyraźnie, że ostatnio notowany stosunkowo dynamiczny wzrost składek na ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów mechanicznych i wywołany tym społeczny sprzeciw, lobby ubezpieczeniowe uznało za nadarzającą się okazję do znacznego ograniczenia, a wręcz wycofania się z obowiązku niektórych świadczeń osobowych dla ofiar wypadków komunikacyjnych. W ocenie Rzecznika działania te jednak w żadnym razie nie zasługują na poparcie ze strony organów Państwa.

7 kwietnia 2017 r.

 

 

 Pozostałe artykuły w kategorii: Sprawy bieżące


Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT