Rzecznik Finansowy w Zespole Analiz Systemowych

Z inicjatywy Prezydenta RP został powołany Zespół Analiz Systemowych. Tworzą go przedstawiciele urzędów reprezentujących interesy obywateli w różnych obszarach: Rzecznika Praw Obywatelskich, Rzecznika Praw Pacjenta, Rzecznika Praw Dziecka i Rzecznika Finansowego oraz Biura Interwencyjnej Pomocy Prawnej KPRP. Cykliczne spotkania Zespołu będą służyły analizowaniu zgłaszanych przez Polaków problemów i wypracowywaniu rozwiązań systemowych.

 

Poniżej pełna notatka podsumowująca spotkanie poświęcone powołaniu Zespołu Analiz Systemowych.


Spotkanie ministra Andrzeja Dery z Rzecznikiem Praw Obywatelskich Adamem Bodnarem, Rzecznikiem Praw Pacjenta Krystyną Kozłowską, Rzecznikiem Praw Dziecka Markiem Michalikiem, Rzecznikiem Finansowym Aleksandrą Wiktorow.

W czwartek w Pałacu Prezydenckim odbyło się spotkanie ministra Andrzeja Dery oraz Rzecznika Praw Obywatelskich Adama Bodnara, Rzecznika Praw Dziecka Marka Michalika, Rzecznika Praw Pacjenta Krystyny Kozłowskiej, Rzecznikiem Finansowym Aleksandrą Wiktorow. W spotkaniu udział wziął także dyrektor Biura Interwencyjnej Pomocy Prawnej Tomasz Kulikowski.

Celem spotkania było nawiązanie współpracy pomiędzy Biurem Interwencyjnej Pomocy Prawnej KPRP a biurami Rzecznika Praw Obywatelskich, Rzecznika Praw Dziecka, Rzecznika Praw Pacjenta, Rzecznika Finansowego, w ramach Zespołu Analiz Systemowych.

Współpraca umożliwi przeprowadzenie pogłębionej analizy problemów społecznych i prawnych zgłaszanych przez obywateli. Efektem współpracy będzie opracowanie działań na rzecz rozwiązywania powyższych problemów, a wyniki tych analiz posłużą jako rekomendacje oraz podstawa do formułowania rozwiązań systemowych w zakresie zmian regulacji prawnych.

Minister Andrzej Dera poinformował, że Prezydent RP pragnie poprzez rekomendacje i propozycje zmian prawnych wypracowywanych w ramach Zespołu poprawić stosunki pomiędzy obywatelem a szeroko rozumianą instytucją państwa, a tym samym zwiększać zaufanie obywateli do organów publicznych.

Uczestnicy spotkania zgodzili się, że potrzebna jest zorganizowana współpraca na rzecz poprawy sytuacji obywateli i zadeklarowali chęć udziału w pracach Zespołu Analiz Systemowych.


Pałac Prezydencki, 31 marca 2016 r.

 

 

 Pozostałe artykuły w kategorii: Sprawy bieżące


Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT