Rzecznik Ubezpieczonych dostrzegając ogrom zniszczeń jakie w ostatnich kilku latach powodują powodzie, wichury, trąby powietrzne, huragany i inne żywioły, wystąpił do Ministra Finansów wskazując na potrzebę zapoczątkowania szerszej dyskusji na temat racjonalnych sposobów finansowania skutków szkód wyrządzonych przez klęski żywiołowe

Wystąpienie Rzecznika Ubezpieczonych do Ministra Finansów


Załączniki


Pozostałe artykuły w kategorii: Sprawy bieżące


Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT