Rzecznik Ubezpieczonych przedstawił propozycje legislacyjne dotyczące zmiany ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz zmiany ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych

Zmiany mają na celu poprawienie pozycji poszkodowanego w procesie likwidacji szkody w ramach obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych. Poniżej prezentujemy projekt ustawy wraz z uzasadnieniem oraz pismo przewodnie które zostało skierowane do Ministra Finansów, Ministra Transportu, Posłów oraz przedstawicieli wszystkich zainteresowanych środowisk.

 

Pismo przewodnie

Projekt ustawy

Uzasadnienie


Załączniki


Pozostałe artykuły w kategorii: Sprawy bieżące


Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT