Sąd Najwyższy w składzie siedmiu sędziów na posiedzeniu niejawnym w dniu 10 października 2008 r. wydał postanowienie o przedstawieniu pełnemu składowi Izby Cywilnej zagadnienia prawnego przedstawionego we wniosku Rzecznika Ubezpieczonych z dnia 25 kwietnia br.

Zgodnie z art. 61 § 2 ustawy z 2002 r. o Sądzie Najwyższym, skład siedmiu sędziów rozpatrujący zagadnienie prawne może podjąć decyzję o przedstawieniu go składowi całej izby, jeśli uzasadnia to znaczenie dla praktyki lub powaga występujących wątpliwości.
 

We wniosku z dnia 25 kwietnia 2008 r. Rzecznik Ubezpieczonych zadał Sądowi następujące pytanie:
 
„Czy zasiłek pogrzebowy wypłacany na podstawie art. 77 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 39, poz. 353 z późn. zm.) podlega uwzględnieniu przy ustalaniu odszkodowania na podstawie art. 446 § 1 k.c.? ”
 

Niezwłocznie po rozstrzygnięciu przez pełny skład Izby Cywilnej Sądu Najwyższego wskazywanego zagadnienia, poinformujemy Państwa o rozstrzygnięciu na naszej stronie internetowej.


Pozostałe artykuły w kategorii: Sprawy bieżące


Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT