Spotkanie z reprezentantami obligatariuszy GetBack

W czwartek, w siedzibie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów odbyło się spotkanie z reprezentantami obligatariuszy GetBack S.A. Wzięli w nim udział przedstawiciele Prezydenta, Premiera, UOKiK, KNF, Ministerstwa Finansów i Ministerstwa Sprawiedliwości oraz Rzecznika Finansowego, który był organizatorem spotkania.

Spotkanie odbyło się na wniosek Stowarzyszenia Poszkodowanych Obligatariuszy GetBack. Jego głównym celem było zapoznanie się z aktualnymi działaniami Stowarzyszenia i zgłaszanymi przez nie postulatami. Ze strony urzędów państwowych zaprezentowano dotychczas podejmowane działania.

- To spotkanie to kolejny etap wspólnych działań różnych organów Państwa oraz komunikacji z obligatariuszami. W poprzednich tygodniach przedstawiciele poszczególnych urzędów spotykali się oddzielnie z przedstawicielami różnych stowarzyszeń obligatariuszy. Same instytucje spotykały się w celu koordynacji współpracy w tej sprawie - mówi Aleksandra Wiktorow, Rzecznik Finansowy.

Przypomina, że na przykład eksperci Rzecznika Finansowego spotykali się z UOKiK już w lipcu, czego efektem było wypracowanie zestawu wskazówek i porad jakie kroki należy podjąć, w zależności od sposobu wejścia w posiadanie obligacji. Są one dostępne na specjalnej podstronie UOKIK: www.finanse.uokik.gov.pl

- Ułatwiło to zgłaszanie się obligatariuszy do właściwych organów. Widzimy to na przykład po wzroście liczby wniosków do nas. Na koniec lipca było ich 67, a obecnie to ponad 150 wniosków. Wiemy, że coraz więcej zgłoszeń trafia też do UOKiK i prokuratury - mówi Aleksandra Wiktorow.

W trakcie czwartkowego spotkania ustalono, że kolejnym krokiem będą robocze spotkania zarówno z innymi grupami obligatariuszy, jak i podmiotami zaangażowanymi w sprzedaż obligacji. Dokładny termin zostanie ustalony w najbliższym czasie.

- Chcemy zobligować podmioty które pośredniczyły w zawieraniu tego typu umów, do rozesłania do wszystkich klientów informacji o sytuacji spółki Getback i ryzykach z tym związanych. Obawiamy się, że mimo doniesień mediów część inwestorów może nie mieć jeszcze świadomości problemów spółki. Chcemy też dowiedzieć się, jak te podmioty zamierzają zrekompensować obligatariuszom straty - mówi Aleksandra Wiktorow.

 

30 sierpnia 2018 r.

 


Pozostałe artykuły w kategorii: Sprawy bieżące


Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT