Sprostowanie do artykułu „Wybierz z oferty to, co jest ci najbardziej potrzebne" - Rzeczpospolita z dnia 10 listopada 2010 r.

Warszawa 2010-11-10
RU/312/MKK/10

Szanowny Pan
Piotr Ceregra
Rzeczpospolita

Szanowny Panie Redaktorze,

Uprzejmie informuję, iż zamieszczona w Pana artykule „Wybierz z oferty to, co jest ci najbardziej potrzebne " (Rzeczpospolita z dnia 10 listopada 2010r.), informacja dotycząca skuteczności interwencji Rzecznika Ubezpieczonych cyt. „Skarżący się zwykle nie mają racji; Efekty skarg do rzecznika ubezpieczonych w proc. (wykres) Ubezpieczenia na życie: uznanie 20, uznanie w drodze wyjątku 3, odrzucenie 77. Ubezpieczenia majątkowe: uznanie 42, uznanie w drodze wyjątku 1, odrzucenie 57… oraz w dalszej części artykułu
W przypadku ubezpieczeń na życie interwencja rzecznika rzadko kończy się korzystnie dla ubezpieczonego. O ile w grupie polis majątkowych sukcesem klienta (a wiec bezwzględnym uznaniem zasadności skargi albo uznaniem w drodze wyjątku) zakończyło się prawie 43 proc. spraw, to wśród ubezpieczeń na życie było ich tylko 23 proc.”, jest informacją błędną, a przez to wprowadzająca w błąd czytelników.

Prostując ten błąd pragnę wskazać, iż nie został podany okres sprawozdawczy, który odnosi się do ww. danych liczbowych.
Moim zdaniem, z uwagi na fakt publikacji w ostatnim okresie, raportu „Skargi kierowane do Rzecznika Ubezpieczonych dotyczące problematyki ubezpieczeń gospodarczych oraz zabezpieczenia społecznego w okresie III kwartałów 2010 roku”, autorowi chodziło właśnie o wskazany okres.
Korygując powyższy błąd, informuję, iż w wyniku interwencji Rzecznika Ubezpieczonych w okresie III kwartałów 2010 roku łącznie w odniesieniu do liczby - 2005 skarg z zakresu ubezpieczeń gospodarczych nastąpiła zmiana stanowiska na korzyść skarżącego, co stanowiło 39,8% wszystkich spraw zakończonych w ww. okresie sprawozdawczym, w tym 71 spraw zostało uznanych w drodze wyjątku (1,4%) .
3028 spraw zostało zakończonych wynikiem negatywnym, co stanowiło 60,2% wszystkich skarg, w których Rzecznik Ubezpieczonych zakończył postępowanie interwencyjne.
Natomiast wobec 28,9% skarg skierowanych do Rzecznika Ubezpieczonych w okresie III kwartałów 2010 roku, z uwagi na wzrost dynamiki wnoszonych spraw nie dokonano jeszcze ostatecznej oceny w postępowaniu wewnętrznym. Dopiero jego zakończenie pozwoli na podjecie decyzji w sprawie dalszego postępowania, oraz określenia wyniku załatwienia sprawy.

Nadto, analizując skuteczność interwencji Rzecznika Ubezpieczonych tylko w sprawach odnoszących się do problematyki ubezpieczeń działu I, informuję, iż uznanie zasadności skargi nastąpiło w odniesieniu do 3,6% skarg, w tym w drodze wyjątku do 0,5%. Wynik negatywny osiągnęło 12% spraw.
W dziale II, uznanie zasadności skargi nastąpiło w odniesieniu do 36,2% skarg, w tym w drodze wyjątku do 0,9%. Wynik negatywny osiągnęło 48,2% spraw, w których Rzecznik Ubezpieczonych podjął czynności interwencyjne.

Z wyrazami szacunku,

Magdalena Kudlak
Naczelnik Wydziału
Skarg i Interwencji
W Biurze Rzecznika Ubezpieczonych


Pozostałe artykuły w kategorii: Sprawy bieżące


Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT