W dniu 28 lipca br. Rzecznik Ubezpieczonych zaopiniował projekt ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw przygotowany przez Ministerstwo Zdrowia. Projekt ten zmierza w kierunku znowelizowania obecnie obowiązujących przepisów poprzez wprowadzenie do systemu postępowań regresowych ze strony NFZ wobec sprawców czynów niedozwolonych i ich ubezpieczycieli

Zapraszamy do zapoznania się z opinią.

Opinia Rzecznika Ubezpieczonych


Załączniki


Pozostałe artykuły w kategorii: Sprawy bieżące


Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT