W ślad za raportem Rzecznika Ubezpieczonych w sprawie nieprawidłowości we wzorcach umownych stosowanych przez zakłady ubezpieczeń w zakresie ubezpieczeń majątkowych prezentujemy opracowany przez Rzecznika Ubezpieczonych raport w sprawie nieprawidłowości w ogólnych warunkach ubezpieczenia na życie

Ze sporządzonego przez Rzecznika Ubezpieczonych raportu wynika, że nieprawidłowości w konstruowaniu wzorców umownych w ubezpieczeniach na życie jest zdecydowanie więcej niż w przypadku o.w.u. majątkowych. Szczególnie niepokojące jest także to, że wśród tych naruszeń odnajdujemy takie, które mogą naruszać rażąco interesy ubezpieczających i ubezpieczonych. Często zdarza się również, że w jednym wzorcu jednocześnie występuje kilka nieprawidłowych postanowień.

W świetle ustaleń wynikających z dokonanych analiz produktów Rzecznik Ubezpieczonych zwrócił się i jest w trakcie przygotowania kolejnych wystąpień do zakładów ubezpieczeń działu I wnioskując o modyfikację treści wzorców umownych mającą na celu ich dostosowanie do wymogów stawianych przez normy prawne. Rzecznik wyraża nadzieję, że niniejszy Raport będzie wykorzystywany przez zakłady ubezpieczeń w pracach nad udoskonalaniem oferowanych produktów oraz przygotowaniem nowych wzorców umownych.
 


Załączniki


Pozostałe artykuły w kategorii: Sprawy bieżące


Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT