Wnioski w sprawie rozwiązywania sporów między klientem a podmiotem rynku finansowego

Zgodnie z art. 64 pkt 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym, w dniu 1 stycznia 2016 r. weszły w życie przepisy uprawniające Rzecznika Finansowego do prowadzenia postępowań dotyczących pozasądowego rozwiązywania sporów pomiędzy klientami a podmiotami rynku finansowego. 

Postępowanie może być wszczęte na wniosek klienta, który uprzednio przeprowadził postępowanie reklamacyjne (odwoławcze). Udział podmiotu finansowego w postępowaniu jest obowiązkowe.

Z dniem 20 stycznia 2016 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 stycznia 2016 r. w sprawie pozasądowego postępowania przed Rzecznikiem Finansowym (Dz. U. z 2016 r., poz. 92). Rozporządzenie określa szczegółowy tryb postępowania w sprawach toczących się w drodze pozasądowego postępowania w sprawie rozwiązywania sporów między klientem a podmiotem rynku finansowego.

 

Dodatkowo informujemy, że wpłaty za pozasądowe postępowanie w sprawie rozwiązywania sporów między klientem a podmiotem rynku finansowego należy dokonywać na nr konta: 70 1130 1017 0200 0000 0013 7178 z dopiskiem w tytule wpłaty „opłata rejestracyjna + imię i nazwisko”. Opłata wynosi 50 zł.

 

 

 

 Pozostałe artykuły w kategorii: Sprawy bieżące


Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT