Zwrot kosztów przy wcześniejszej spłacie kredytu – pytania i odpowiedzi

W związku z publikacją wspólnego stanowiska Rzecznika Finansowego i Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumenta (pełna treść komunikatu) dotyczącego zwrotu części kosztów kredytu przy wcześniejszej jego spłacie, trafia do nas wiele pytań. Poniżej zebraliśmy te najczęściej powtarzające się.


Spłaciłam kredyt 2 lata przed terminem. Pracownik przyjmujący spłatę poinformował mnie, że mogę odzyskać tylko część kosztów ubezpieczenia kredytu. Czy mogę starać się o zwrot innych kosztów?

Co do zasady tak. Zgodnie z przepisami ustawy o kredycie konsumenckim proporcjonalna obniżka lub zwrot kosztów obejmuje wszelkie koszty kredytu. W ocenie Rzecznika Finansowego, oprócz ubezpieczenia, będzie to też proporcjonalna część odsetek a także wszelkich prowizji, opłat administracyjnych, przygotowawczych itd.


Spłaciłem wcześniej kredyt, ale bank nie zwrócił mi proporcjonalnej części pobranych przy zawieraniu umowy opłat administracyjnych czy przygotowawczych. Do tej pory nie upominałem się w banku o zwrot, bo nie wiedziałem o takiej możliwości. Czy mogę to zrobić prosząc o interwencję Rzecznika Finansowego?

Na tym etapie działania Rzecznika Finansowego będą przedwczesne. Zgodnie z tzw. „ustawą reklamacyjną" należy najpierw zwrócić się do instytucji finansowej z reklamacją. Warto przy tym powołać się na wspólne stanowisko Rzecznika Finansowego i Prezesa UOKiK (dostępne tutaj). Dopiero jeśli instytucja finansowa odrzuci taką reklamację, można zwrócić się z wnioskiem do Rzecznika Finansowego.


Mam kredyt na dwa lata, który chcę spłacić wcześniej - po 12 miesiącach. Jest on spłacany w tzw. ratach równych. To oznacza, że na początku odsetki były bardzo wysokie i maleją z każdym miesiącem. Łącznie odsetki za dwa lata wyniosą około 1200 zł,  z czego 800 zł w pierwszym roku, a 400 w drugim. Czy to znaczy, że zgodnie z art. 49 ustawy będę mógł liczyć na zwrot 200 zł?

Niestety, taki zwrot nie będzie możliwy. Trzeba pamiętać, że odsetki wyliczane są od kwoty kapitału pozostającego do spłaty. Zatem niezależnie od tego, czy kredyt spłacany jest w ratach równych, czy w ratach malejących, rata odsetkowa będzie zawsze wyższa w początkowym okresie kredytowania i będzie systematycznie spadać wraz z upływem okresu kredytowania. Dlatego nie można przyjąć, że kwota odsetek jest równa w każdej racie kapitałowo-odsetkowej.  Jednocześnie koszt odsetek nie jest ponoszony „z góry” za cały okres kredytowania, ale „z dołu”, wraz z każdą ratą kapitałowo-odsetkową.


Czy art. 49 ustawy o kredycie konsumenckim obejmuje też kredyty zaciągnięte na zakup mieszkania?

Niestety w znakomitej większości przypadków nie. Tego typu kredyty są zwykle tzw. kredytami hipotecznymi, do których nie znajduje zastosowania art. 49 ustawy o kredycie konsumenckim. Przypomnijmy, że kredyty konsumenckie to takie, które są udzielane konsumentom, których wartość nie przekracza 255 550 zł oraz nie są zabezpieczone hipoteką.


Właśnie spłaciłam kredyt dwa lata przed pierwotnie przewidzianym terminem. Niestety nie dość, że nie dostałam żadnego zwrotu części kosztów, to jeszcze musiałam zapłacić prowizję za wcześniejszą spłatę? Czy to legalne?

Koszty podlegają proporcjonalnej redukcji. Zwrot części kosztów nastąpi, tylko, jeżeli zostały one poniesione przed wcześniejszą spłatą kredytu. Z kolei pobranie prowizji z tytułu wcześniejszej spłaty, jest - pod pewnymi warunkami - prawnie dopuszczalne. Więc jeśli tylko taką możliwość przewiduje podpisana przez Panią umowa, taka prowizja należy się instytucji finansowej. Proszę więc napisać reklamację, a jeśli zostanie ona rozpatrzona negatywnie można złożyć wniosek o interwencję Rzecznika Finansowego.


Jeśli powyższe wyjaśnienia nie rozwiały wszystkich Państwa wątpliwości zapraszamy do kontaktu. Udzielamy porad zarówno telefonicznych jak i mailowych - dane kontaktowe znajdą Państwo tutaj.


Jeśli złożyli państwo już reklamację w tej sprawie do instytucji finansowej i została ona odrzucona, można zwrócić się do nas z prośbą o interwencję. Zasady przyjmowania wnioskow

 

 Pozostałe artykuły w kategorii: Sprawy bieżące


Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT