Sprawozdanie Rzecznika Ubezpieczonych za rok 2014

Wykonując ustawowy obowiązek, Rzecznik Ubezpieczonych sporządził kolejne, roczne  sprawozdanie  ze swej działalności, aktualnie za 2014 rok, które po przekazaniu w ustawowym terminie Prezesowi Rady Ministrów, zostało umieszczone w zbiorze sprawozdań z lat poprzednich w zakładce Sprawozdania.

 

 Pozostałe artykuły w kategorii: Sprawy bieżące


Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT