„Ubezpieczenia grupowe na życie a prawo zamówień publicznych” – Konferencja Naukowa organizowana przez Katedrę Prawa Cywilnego i Międzynarodowego Obrotu Gospodarczego, Zakład Prawa Ubezpieczeniowego UMK oraz TNOiK – „Dom Organizatora”, Toruń, 17 czerwca 2010

Szanowni Państwo,
procedury związane z zawieraniem grupowych ubezpieczeń na życie (zwłaszcza tzw. pracowniczych) rodzą w praktyce liczne  wątpliwości, a niekiedy są źródłem diametralnie rozbieżnych interpretacji i ocen prawnych. Szczególnie newralgicznym przykładem tych wątpliwości jest kwestia, czy do zawierania powyższych umów stosuje się ustawę – Prawo zamówień publicznych (PZP), w szczególności wówczas, gdy podmiot zawierający umowę ubezpieczenia należy do kategorii podmiotów wymienionych w art. 3 PZP, a jednocześnie wartość zamówienia przekracza kwotę 14 tys. Euro. Niektóre wyrażane w tej sprawie poglądy oraz tzw. urzędnicze interpretacje prawa (np. UZP) są niejasne, a niekiedy wysoce sofistyczne. Prowadzą one do zakwestionowania umów grupowego ubezpieczenia, które zostały zawarte z naruszeniem PZP, oczywiście przy założeniu, że jedynym uprawnionym poglądem jest ten, iż omawiane umowy bezwzględnie podlegają procedurze PZP, i to nawet, kiedy składki są opłacane ze środków prywatnych (wynagrodzenia) osób fizycznych (pracowników).

Powody te sprawiły, że zajęcie się powyższym tematem w formule reprezentatywnej konferencji naukowej jest ze wszech miar uzasadnione.

W konferencji wezmą udział pracownicy Biura Rzecznika Ubezpieczonych, przedstawiciele nauki, zainteresowanych urzędów i instytucji oraz praktyki ubezpieczeniowej.

Konferencja odbędzie się w dniu 17 czerwca 2010 r. na Wydziale Prawa i Administracji UMK w Toruniu, przy ul. Gagarina 15 (aud. D), w godzinach 10-15.

Serdecznie zapraszamy!

Poniżej prezentujemy program konferencji oraz formularz zgłoszeniowy.

Udział w konferencji jest odpłatny (szczegóły znajdują się w formularzu zgłoszeniowym).
Odpłatność nie dotyczy Referentów oraz Gości Honorowych.

program konferencji

formularz zgłoszeniowy


Pozostałe artykuły w kategorii: Sprawy bieżące


Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT