Przejdź do treści Wyszukiwarka

Rozpoczęcie drugiej edycji Akademii Rzecznika Finansowego

 • Akademia Rzecznika Finansowego
 • edukacja
 • praktyki

1 lipca 2024 r. rozpoczęliśmy drugą edycję programu praktyk studenckich – czyli Akademii Rzecznika Finansowego – skierowanych do osób podejmujących studia z zakresu prawa, ekonomii i kierunków pokrewnych.  W programie biorą udział przedstawiciele uczelni partnerskich z całej Polski. W ramach zajęć wstępnych pracownicy Departamentu Edukacji i Komunikacji Biura Rzecznika Finansowego wprowadzili słuchaczy w rolę Rzecznika Finansowego, strukturę Biura oraz przedstawili podstawowe zagadnienia związane z ochroną konsumentów […]

Start Akademii Rzecznika Finansowego

 • Akademia Rzecznika Finansowego
 • ARF
 • edukacja
 • praktyki

1 sierpnia 2023 r. rozpoczęliśmy pierwszą edycję programu praktyk studenckich Akademia Rzecznika Finansowego. W programie biorą udział przedstawiciele uczelni partnerskich z całej Polski. Uczestników powitali pracownicy Departamentu Edukacji i Komunikacji Biura Rzecznika Finansowego. Wykłady wprowadzające wygłosili dr hab. Marcin Dziurda z Doradczego Komitetu Naukowego przy Rzeczniku Finansowym oraz dr Michał Ożóg z Biura Rzecznika Finansowego. W pierwszym dniu odbyły się także szkolenia z zakresu BHP, ochrony […]

Trwa nabór do pierwszej edycji Akademii Rzecznika Finansowego

 • Akademia Rzecznika Finansowego
 • ARF
 • edukacja
 • praktyki

Jeszcze tylko przez 3 tygodnie (do 17 lipca) trwa nabór studentek i studentów prawa na praktyki w ramach Akademii Rzecznika Finansowego. To nowa inicjatywa Biura Rzecznika, realizowana we współpracy z 17 wydziałami prawa polskich uniwersytetów, Doradczym Komitetem Naukowym i branżowymi partnerami zewnętrznymi. W 2023 r. Akademia odbędzie się w sierpniu, a osoby, które zostaną zakwalifikowane do udziału, będą mieć unikalną możliwość zapoznania się z mechanizmami ochrony klientów podmiotów rynku finansowego w Polsce […]

Spotkania studentów z ekspertami Rzecznika Finansowego

 • Akademia Rzecznika Finansowego
 • edukacja
 • spotkanie edukacyjne

18 maja 2023 r. przedstawiciele Biura Rzecznika Finansowego spotkali się ze studentami Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.  Pracownicy Biura Rzecznika (Joanna Fołtyn, Urszula Szpak, Zdzisław Osada, Jakub Borowski, Mariusz Denisiuk) przybliżyli studentom sposoby i cele działania naszej instytucji. Pracując na kazusach przygotowanych przez prowadzących, studenci mogli zdobyć praktyczną wiedzę na temat systemu wsparcia, jakie klienci podmiotów rynku finansowego mogą uzyskać […]

Dzień Rzecznika Finansowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. 

 • Akademia Rzecznika Finansowego
 • ARF
 • Dzień RF
 • edukacja
 • konferencja
 • nowe technologie
 • spotkanie edukacyjne

29 marca 2023 r. Przedstawiciele Biura Rzecznika Finansowego wzięli udział w Dniu Rzecznika Finansowego, zorganizowanym na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego.  W pierwszej części wydarzenia, pracownicy Biura Rzecznika (Anna Gadomska, Dorota Węgrzyńska-Jarząbek, Jakub Borowski) przedstawili słuchaczom informacje na temat roli Rzecznika Finansowego w systemie ochrony konsumentów usług finansowych oraz w obszarze pozasądowego rozwiązywania sporów, a także zwrócili uwagę na istotne problemy, z jakimi spotykają się eksperci […]