Zadośćuczynienie za śmierć bliskiego - ugody szybciej niż wyrok sądu

Obecnie każdy, kto stracił osobę bliską, może wystąpić do sądu o finansowe zadośćuczynienie. Według nowej regulacji - podaje "Dziennik Gazeta Prawna"(Nr z 31.12.2009 r.),   sąd może przyznać najbliższemu członkowi rodziny zadośćuczynienie finansowe za doznaną krzywdę po śmierci bliskiej osoby. Osoba bliska zmarłego może więc  domagać się zwrotu kosztów leczenia i pogrzebu, renty alimentacyjnej, odszkodowania w postaci jednorazowej wypłaty przy znaczącym pogorszeniu sytuacji życiowej lub zadośćuczynienia w postaci jednorazowej wypłaty w przypadku śmierci osoby bliskiej. Jak powiedział gazecie Damian Kuraś,  rzecznik prasowy kancelarii EuCo, "wysokość wypłat oczywiście różni się w zależności od relacji pomiędzy roszczącym a zmarłym i sytuacji, w jakiej jest roszczący. Na przykład, czy pozostał sam, czy żyją inni członkowie rodziny". Dziennik podaje, że jak dotąd w Polsce odnotowano  dwa przypadki takich rozpraw;  w tym w jednej sprawie zapadł wyrok (jeden z TUW-ów ma zapłacić po ok. 100 tys. zł rodzicom za śmierć dziecka), a  drugi proces jeszcze trwa.. Gazeta pisze także, że blisko 200 podobnych spraw prawdopodobnie  zakończyło się ugodą. W opinii  Bartłomieja Krupy z Departamentu Prawnego Votum, szczególnie PZU jest chętne do zawierania ugód. Ubezpieczyciel podaje, że wypłacił zadośćuczynienia dla 279 osób w 94 szkodach. Wysokość wypłat waha się od 7 do 100 tys. zł. Z kolei  Warta ma dwie ugody na etapie postępowania sądowego (po 20 tys. zł), a na przykład Generali nie zawarło żadnych ugód- podaje "DGP". Paweł Wróbel, rzecznik Generali, tłumaczy to ogromnymi roszczeniami finansowymi kancelarii odszkodowawczych. Zdaniem  Krystyny Krawczyk z Biura Rzecznika Ubezpieczonych, kancelariom odszkodowawczym nie zawsze opłaca się kierować sprawy do sądu, m.in. z uwagi na długotrwałe procesy. Ugoda oznacza zaś szybsze pieniądze.
Jednak - podkreśla dziennik -  na razie trudno ocenić które rozwiązanie jest finansowo korzystniejsze dla poszkodowanych, tak jak na razie trudno oszacować  wysokość zadośćuczynień, jakie sądy będą orzekały.  Nie wiadomo też - w opinii "DGP" -  jak szeroki będzie krąg uprawnionych bliskich i przy jakich założeniach będzie można ubiegać się o zadośćuczynienie. Ponadto nie wiadomo także, czy proponowane przez ubezpieczycieli  kwoty nie będą zbyt niskie w stosunku do orzeczeń sądowych.

Formalne połączenie HDI Asekuracja i HDI-Gerling Polska w połowie 2010 r.

Nie doszło do planowanego na 2009 r. formalnego połączenia firm HDI Asekuracja i HDI-Gerling Polska miało nastąpić w 2009 r.  Zdaniem Zbigniewa J. Staszaka, prezesa towarzystw HDI-Asekuracja i HDI-Gerling Polska, oba towarzystwa w  sensie operacyjnym od dwóch lat są już połączone - mają  wspólne działy marketingu, finansów, inwestycji kapitałowych, reasekuracji czy informatyki. Jak powiedział prezes Staszak "Parkietowi
" (Nr z 30.12.2009 r.),  w grupie Talanx zastanawiano się, czy HDI-Gerling Polska nie dołączyć do grona firm, które zajmują się ubezpieczeniami przemysłowymi. Ale udało się przekonać właściciela, że w Polsce "lepiej budować towarzystwo, które będzie oferowało zarówno masowe polisy klientom indywidualnym, jak i specjalistyczne korporacjom". Według Staszaka,  do końca czerwca br. powinno dojść do  formalnej fuzji (firma będzie nazywać się HDI Asekuracja). Zarząd spółki zapowiada poprawę efektywności sieci sprzedaży, chociaż liczba placówek może nawet spaść. Poza tym HDI Asekuracja ma mieć siedzibę wspólną z HDI-Gerling Życie, także należącym do grupy Talanx. Współpraca spółki życiowej i majątkowej dotyczyć ma także wzajemnej sprzedaży polis - pisze gazeta.  Agenci HDI Asekuracji szkoleni są pod kątem sprzedaży ubezpieczeń na życie, i odwrotnie. Jak zdradził dziennikowi prezes Staszak, ubezpieczyciel planuje  zahamować spadek przypisu i udziałów w rynku majątkowym; HDI Asekuracja ma w 2010 r. pozyskać z polis co najmniej 950 mln zł, a HDI-Gerling Polska 90 mln zł. Ich łączny zysk ma wynieść około 55 mln zł. Natomiast w  2009 r.  HDI Asekuracja odnotuje spadek przypisu do  około  840–850 mln zł, głównie z powodu  obniżek  cen polis komunikacyjnych. HDI-Gerling zbierze około 90 mln zł. Łączny wynik finansowy netto towarzystw będzie podobny do tego z 2008 r., czyli sięgnie 45 mln zł, także dzięki sporym zyskom na działalności inwestycyjnej.
Talanx jest właścicielem w Polsce trzech firm ubezpieczeniowych:  HDI-Asekuracja na 5., a HDI-Gerling Polska 24.  pozycji  na rynku majątkowym, natomiast HDI-Gerling Życie zajmuje  19.lokatę  na rynku życiowym.

MSP: Credit Suisse i Morgan Stanley  doradcami w ofercie IPO PZU

Ministerstwo Skarbu Państwa poinformowało o wyborze doradców, którzy będą świadczyć usługi w transakcji debiutu publicznego PZU. Według "Gazety Wyborczej"(Nr z 31.12.2009 r.), która powołuje się na komunikat Ministerstwa Skarbu Państwa,  rolę globalnego koordynatora będą pełnić Credit Suisse i Morgan Stanley. Te  instytucje  mają  również pełnić rolę prowadzącego księgę popytu (bookrunnera) w ofercie międzynarodowej IPO PZU. Z kolei, wybrani przez Eureko Deutsche Bank i Goldman Sachs także  dodatkowo będą uczestniczyć  w ofercie międzynarodowej, prowadząc księgę popytu. Natomiast wybór bookrunnerów w ofercie krajowej IPO PZU zostanie dokonany na początku 2010 r.
Jak poinformowało MSP, intencją akcjonariuszy jest, aby debiut publiczny PZU miał miejsce w połowie 2010 r.

Wzrośnie składka z tytułu polis OC dla lekarzy

Od początku 2010 r. obowiązek wykupienia ubezpieczenia OC dotyczyć będzie wszystkich lekarzy wykonujących zawód w Polsce - przypomina "Parkiet"(Nr z 31.12.2009 r.). Dziennik informuje, że tymczasem blisko połowę rynku OC lekarzy  w Polsce kontroluje PZU. Ponadto, tego typu polisy oferuje także InterRisk i Inter.  Zdaniem Janusza Szulika, członka zarządu Inter, trudno oszacować, o ile wzrośnie rynek ubezpieczeń OC dla lekarzy, ponieważ nie wiadomo, ilu obecnie posiada takie polisy. Jak podaje gazeta,  na koniec września 2009 r. składka przypisana brutto z grupy 13, działu II (OC ogólna) wyniosła 870 mln zł. Z kolei w opinii  Beaty Balas-Noszczyk z kancelarii Lovells, obecnie wielu lekarzy ma już dobrowolne ubezpieczenia, dlatego według niej  wzrost składki z tytułu tych polis nie będzie znaczący.

Na polisę ubezpieczenia kredytu kupieckiego  trzeba trochę poczekać

Zawarcie umowy ubezpieczenia kredytu kupieckiego wymaga czasu. Dlaczego ?  Ponieważ przy tego typu produktach trzeba prawidłowo wytłumaczyć ich istotę, zakres ochrony, sposób oceny ryzyka partnerów biznesowych, ocenić strukturę sprzedaży i należności - wyjaśnia w  gazecie "Dziennik Gazeta Prawna" (Nr z 31.12.2009 r.)  Agnieszka Żółtowska z KUKE. Jej zdaniem, w przypadku firm z sektora MSP możliwe są  natomiast uproszczone procedury. Z kolei według  Grzegorza  Błachnio z Euler Hermes, dla tego typu przedsiębiorstw  jego firma stosuje  zasadę, że oferta cenowa przedstawiana jest w 48 godzin po otrzymaniu wypełnionego wniosku.

Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT