Kara UOKiK dla PZU SA utrzymana

Sąd antymonopolowy utrzymał karę w wysokości prawie 15 mln zł, nałożoną na PZU przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów za stosowanie w umowach autocasco klauzul naruszających interesy konsumentów - podaje "Parkiet"(Nr z 14.11.2011 r.), powołując się na UOKiK. W opinii gazety, wyrok Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów dotyczy decyzji UOKiK z grudnia 2009 r., który uznał, iż "w umowach o ubezpieczenie autocasco stosowanych przez PZU znajdują się postanowienia tożsame z wpisanymi do Rejestru klauzul niedozwolonych. Dotyczyły one m.in. pomniejszenia zwrotu kosztów naprawy pojazdu o podatek VAT"  - pisze gazeta. UOKiK  zakwestionował też  klauzulę,  mówiącą, iż "ubezpieczeniem AC nie są objęte pojazdy wprowadzone na teren celny Unii Europejskiej, jeśli konsument podał nieprawdziwe dane w zgłoszeniu celnym lub innym dokumencie".
Za stosowanie praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów prezes UOKiK nałożyła w grudniu 2009 r. na PZU karę w wysokości 14 mln 792 tys. 20,40 zł. Ubezpieczyciel  odwołał się wówczas od decyzji do Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, który odwołanie oddalił, utrzymując  decyzję prezes UOKiK oraz nałożoną karę.
Jak podkreśla gazeta, PZU SA  przysługuje jeszcze - zgodnie z prawem - odwołanie do Sądu Apelacyjnego.

Rzecznik Ubezpieczonych oczekuje werdyktu Sądu Najwyższego 

W Sądzie Najwyższym znajdują się wnioski  Rzecznika Ubezpieczonych o podjęcie uchwał w sprawie kosztów pełnomocnika w postępowaniu przedprocesowym/likwidacyjnym, oraz w kwestii pomniejszania odszkodowań z OC pojazdów o procent zużycia wymienianych części - informuje "Gazeta Ubezpieczeniowa"(www.gu.com.pl z 09.11.2011 r.).  Rzecznik zwrócił się do SN (w  pierwszym  wniosku) o rozstrzygnięcie obecnej w orzecznictwie sądów rozbieżności co do wykładni prawa, w sprawie poniesionego na etapie postępowania przedsądowego kosztu zastępstwa poszkodowanego przez pełnomocnika wobec zakładu ubezpieczeń. RzU "chce wiedzieć, czy w świetle art. 36 ust. 1 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U. Nr 124, poz. 1152 ze zm.) oraz art. 361 k.c., wspomniany koszt podlega kompensacji w ramach odpowiedzialności gwarancyjnej z tytułu umowy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych" - pisze "Ubezpieczeniowa". Natomiast drugi  wniosek  Rzecznika wnosi o rozstrzygnięcie SN , "czy w świetle art. 363 § 1 k.c. w związku z 361 § 2 k.c., poszkodowany dochodzący roszczenia w ramach odpowiedzialności gwarancyjnej zakładu ubezpieczeń z tytułu umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych może domagać się w przypadku uszkodzenia pojazdu mechanicznego, w którym zachodzi konieczność wymiany uszkodzonych części, aby należne odszkodowanie zostało ustalone w oparciu o ceny nowych części bez potrąceń amortyzacyjnych".

Ubezpieczenie niskiego wkładu własnego  zabezpieczy  bank

Zdecydowana większość banków udziela kredytów hipotecznych na całą kwotę wartości nieruchomości. Jednak za możliwość otrzymania kredytu na całość wartości kupowanego  lokalu mieszkalnego trzeba zapłacić. kosztem jest tzw. ubezpieczenie niskiego wkładu własnego - informuje "Gazeta Wyborcza"(Nr z 08.11.2011 r.). Dziennik tłumaczy, iż  to "ubezpieczenie" zabezpiecza jednak  nie interesy klienta, tylko banku. Według "GW",  "ubezpieczenie niskiego wkładu własnego należy opłacić raz na 3-5 lat z góry. Po upływie tego czasu bank znów wylicza, jakim procentem wartości nieruchomości jest aktualnie saldo zadłużenia. Jeśli ponownie wyniesie więcej niż 80 proc., ubezpieczenie zostanie ponownie pobrane". Tak praktyka jest zgodna z  Rekomendacją T, przygotowaną przez Komisję Nadzoru Finansowego.
W przypadku kredytów walutowych, różne banki przyjmują różne podstawy do ponownego obliczania ubezpieczenia wkładu własnego. Na przykład "jednym ze sposobów jest przeliczenie salda zadłużenia w walucie po aktualnym kursie walutowym. Jeśli jest on akurat wysoki - wtedy i ubezpieczenie okazuje się wysokie" - zauważa "Wyborcza". Taki kosztowny problem mają osoby, którym akurat przypada płatność składki ubezpieczenia kredytu we frankach (cena szwajcarskiej waluty już nie bije rekordów wartości, ale nadal jest na bardzo wysokim poziomie).

Warta sprzedana do połowy grudnia br. ?

Allianz, Generali, Talanx, Vienna Insurance Group i Zurich są na krótkiej liście potencjalnych kupców  TUiR Warta SA, którzy zostaną dopuszczeni do procesu due diligence  czyli sprawdzania kondycji spółki. – informuje  „Rzeczpospolita"(Nr z 14.11.2011 r.). Według dziennika, podpisanie przedwstępnej umowy sprzedaży może nastąpić do połowy grudnia br., a więc  znacznie szybciej, niż przewidywał rynek. Zainteresowani kupnem ubezpieczyciela "spodziewają się, że ostateczna cena za ubezpieczyciela będzie oscylować wokół 700 mln euro (około 3 mld zł). To znacznie więcej niż szacunki analityków, którzy spodziewali się kwoty między 1 a 1,5 mld zł" - pisze gazeta. I podkreśla, iż sprzedający Wartę  KBC planują  do końca 2011 r. lub na początku następnego roku zwrócić swojemu rządowi 3,5 mld euro, połowę kwoty, jaką firma została wsparta w 2009 r. "Rzeczpospolita" zauważa,  iż "jedynym ubezpieczycielem z obecnych na krótkiej liście, a nieobecnych w Polsce jest Zurich. Kupno biznesu sprzedawanego przez Belgów oznaczałoby dla szwajcarskiej grupy powrót na polski rynek. Zurich wycofał się bowiem w 2002 r., gdy jego polską spółkę przejęło Generali".

Warta poprawiła rentowność

Grupa Warta poinformowała o wynikach finansowych wypracowanych w  III kwartałach 2011 r.  Firma zebrała łącznie  3,6 mld zł składki, w tym 1,68 mld zł w ubezpieczeniach  majątkowych oraz 1,85 mld zł w   ubezpieczeniach na życie - donosi "Parkiet"(Nr z 14.11.2011 r.).
TUiR Warta SA w omawianym czasie  wypracowała wyższy  wynik techniczny ( wzrósł on z minus 182 mln zł do plus 34 mln zł) oraz odnotowała wyższy zysk ( 119,7 mln zł wobec minus 44,8 mln zł na koniec III kw. 2010 r.) - podkreśla gazeta. Według dziennika,   ubezpieczyciel poprawił  także wskaźnik szkodowo-kosztowy z 116 proc. do 97,8 proc.  Zdaniem  Krzysztofa Kudelskiego, wiceprezesa  ds. ubezpieczeń komunikacyjnych, " w ujęciu rocznym ceny polis motoryzacyjnych znacznie wzrosły, jednak nie widzi powodu, by dalej one rosły.(...)   Dodał jednak, że koszt polis dla ciężarówek i samochodów w leasingu muszą i będą szły w górę".
Dziennik podaje, iż  w Warcie prowadzone są zmiany organizacyjne które potrwają do końca I kwartału 2012 r. Jarosław Parkot, prezes zarządu spółki  twierdzi. iż "celem jest uproszczenie struktury, m.in. poprzez likwidację stanowisk dyrektorskich i kierowniczych (...) z firmą pożegna się kilka procent z 2,8 tys. osób zatrudnionych na etat w spółce życiowej, majątkowej i likwidacyjnej, redukcje będą dotyczyć przede wszystkim pracowników centrali".

Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT