wyrok SN z dnia 2004.11.05 II CK 494/03 Biul.SN 2005/3/11

Jeżeli uszkodzony pojazd nadaje się do naprawy w postaci wmontowania do niego nowej części zamiennej, to koszty najmu przez poszkodowanego tzw. samochodu zastępczego obejmować mogą tylko okres konieczny i niezbędny do naprawy pojazdu (art. 361 § 1 k.c.).


Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT