Czy zakład ubezpieczeń ma prawo odmówić wypłaty odszkodowania powołując się na nienależyte zabezpieczenie kluczyków, gdy kluczyki do pojazdu zostały skradzione w miejscu publicznym (salon fryzjerski, kawiarnia) ?

Nie we wszystkich przypadkach odmowne stanowisko zakładu ubezpieczeń będzie prawidłowe. Rozpoznając sprawę, w której właściciel pojazdu pozostawił kluczyki do samochodu w kurtce, którą powiesił na wieszaku w poczekalni zakładu fryzjerskiego, Sąd Apelacyjny uznał, iż dochowana została staranność polegająca na należytym zabezpieczeniu kluczy pojazdu w rozumieniu o.w.u. Stanowisko, wskazujące, iż właściwym zabezpieczeniem kluczy byłoby dopiero ich schowanie do kieszeni spodni nie jest uprawnione. Nakazuje bowiem zachowanie ponad przeciętnych i szczególnych norm staranności, wyższej miary staranności przy zabezpieczeniu kluczy pojazdu, co pozostaje w oczywistej sprzeczności z zapisem o.w.u. autocasco (za Sądem Apelacyjnym w Warszawie, wyrok z dnia 17 grudnia 2002 r., sygn akt I ACa 272/02). W podobnej sytuacji, gdy kluczyki skradzione zostały z kieszeni kurtki zawieszonej w gabinecie zabiegowym, Sąd Apelacyjny orzekł, iż właściciel pojazdu nie uchybił obowiązkowi należytego zabezpieczenia kluczyków i brak jednego kompletu kluczyków nie żadnego znaczenia dla ustalenia przyczyn wypadku, ani wysokości szkody, a więc nie zachodzą przesłanki wyłączenia odpowiedzialności ubezpieczyciela (analogicznie: wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 16 lutego 2005 r., sygn akt VI ACa 764/04).

Odpowiedź na pytanie przygotowała st. specjalistka w BRU Małgorzata Więcko.

Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT