Jak wybrać dobre ubezpieczenie ?

Należy pamiętać, że ubezpieczenie autocasco jest ubezpieczeniem dobrowolnym, a więc nie ma przepisów, które określałyby standardowy zakres takiego ubezpieczenia. Każdy zakład ubezpieczeń ma więc w swojej ofercie inny produkt, co oznacza, że ubezpieczenia autocasco są różne w zależności od zakładu ubezpieczeń. Przy wyborze ubezpieczenia AC nie można kierować się wyłącznie jego ceną – najważniejszy jest zakres ubezpieczenia, a więc określenie sytuacji, w których ubezpieczyciel wypłaci nam odszkodowanie oraz katalog wyłączeń odpowiedzialności (tj. kiedy ubezpieczyciel będzie miał prawo odmówić wypłaty). Ubezpieczenie AC może mieć wąski zakres – np. odszkodowanie będzie wypłacone tylko w przypadku spalenia pojazdu, może mieć również zakres bardzo szeroki i obejmować ochroną pojazd niemal od wszystkich ryzyk (tzw. ubezpieczenie all risks). Tanie ubezpieczenie autocasco zazwyczaj będzie miało węższy zakres ochrony, lub będzie przewidywało nasz udział w kosztach naprawy tzw. udział własny. Przykładowo przy udziale własnym na poziomie 20% będziemy zmuszeni w takim samym procencie (20%) pokryć koszty naprawy pojazdu.
Jeżeli planujemy wyjazd samochodem za granicę, należy sprawdzić czy ochrona ubezpieczeniowa działa również na terytorium kraju, do którego się udajemy i przez które przejeżdżamy.

Odpowiedź przygotowała st. specjalistka w BRU Małgorzata Więcko

Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT