Czy ubezpieczenie NNW dzieci i młodzieży w szkołach jest obowiązkowe?

Umowa ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków dzieci i młodzieży szkolnej jest dobrowolną umową ubezpieczenia. Dodajmy, że jest ona bardzo często zawierana w formie umowy ubezpieczenia grupowego na cudzy rachunek. Inaczej mówiąc często umowę z ubezpieczycielem zawiera szkoła, która jest stroną umowy (ubezpieczającym), a ubezpieczonymi, na których rachunek zostaje ona zawarta są uczniowie. Zawarte w sposób przemyślany ubezpieczenie NNW może być bardzo pomocne w razie zaistnienia nieszczęśliwego wypadku. Z tego względu każdy powinien mieć wybór pomiędzy zawarciem umowy ubezpieczenia wskazywanej przez dyrekcję szkoły a skorzystaniem z innych ofert zakładów ubezpieczeń z zakresem ochrony ubezpieczeniowej, dostosowanym do indywidualnych potrzeb ubezpieczonych.
Polecamy opracowania znajdujące się na stronie internetowej Rzecznika Ubezpieczonych w zakresie poświeconym ubezpieczeniu NNW, m.in.:

Ubezpieczenie NNW dzieci i młodzieży szkolnej i akademickiej

Najczęstsze pytania - Ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków NNW

 

Odpowiedź na pytanie przygotowała Anna Dąbrowska - główny specjalista w BRU

Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT