Dlaczego z ubezpieczenia NNW młodzieży szkolnej otrzymałem tak niskie świadczenie ?

Z naszego doświadczenia wynika, że w ubezpieczeniach NNW szkolnych stosowane są zbyt niskie sumy ubezpieczenia, które to określają maksymalny limit odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń z tytułu zawartej umowy. Są to zazwyczaj limity na poziomie od 5 000 zł do 15 000 zł. Mechanizm odszkodowawczy ubezpieczenia NNW przy uszczerbkach częściowych, których w praktyce występuje najwięcej, polega na tym że suma ubezpieczenia mnożona jest przez uzyskany na komisji lekarskiej procent trwałego uszczerbku na zdrowiu. Niskie sumy, które zdominowały te ubezpieczenia prowadzą do rozczarowań związanych z wysokością przyznanych świadczeń, przykładowo bowiem gdy orzeczony na zdrowiu uszczerbek kształtuje się na poziomie 2 % przy sumie ubezpieczenia w wysokości 5000 zł przyznane świadczenie wyniesie 100 zł, co siłą rzeczy po stronie ubezpieczonych wywołuje poczucie pozorności ochrony ubezpieczeniowej. Czasami spotyka się również oferty, w których uszczerbki np. do wysokości 5% nie są w ogóle objęte ochroną ubezpieczeniową. W naszej ocenie praktyki te są nieetyczne i winny być kwalifikowane jako sprzeczne z istotą umowy ubezpieczenia.

Odpowiedź na pytanie przygotował r.pr. w BRU Aleksander Daszewski

Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT