Zaniżono mi odszkodowanie z ubezpieczenia NNW młodzieży szkolnej - co w takiej sytuacji mogę zrobić ?

Najczęściej pojawiającym się problemem w indywidualnych przypadkach likwidacji szkód z ubezpieczenia NNW to zarzuty poszkodowanych lub ich rodziców (opiekunów) odnośnie zaniżania przez komisje lekarskie działające na zlecenie zakładów ubezpieczeń stałego uszczerbku na zdrowiu u poszkodowanych. Zarzuty dotyczą również nie uwzględnienia całości obrażeń oraz zarzuty braku fachowości lekarzy orzeczników działających na zlecenie zakładów ubezpieczeń. W przypadku wystąpienia tego typu problemów po stronie poszkodowanych lub ich rodziców (opiekunów) istnieje możliwość żądania od zakładów ubezpieczeń zapewnienia w składzie komisji lekarzy o specjalizacjach odpowiadających rodzajowi uszczerbku, schorzenia będącego następstwem wypadku. Podobnie w sytuacjach spornych już po komisji lekarskiej w zależności od konkretnego zakładu ubezpieczeń istnieje możliwość wystąpienie z odwołaniem w samym zakładzie ubezpieczeń w oparciu o wewnętrzny system weryfikacji orzeczeń lekarskich. Z naszych obserwacji wynika, że część zakładów ubezpieczeń, w przypadku zakwestionowania wysokości orzeczonego uszczerbku szczegółowo weryfikuje pierwotne orzeczenia komisji lekarskiej - w przypadku stwierdzenia zaniżonego uszczerbku - przyznając dodatkowe świadczenia – uzupełniające do pierwotnie przyznanych świadczeń.

Odpowiedź na pytanie przygotował r.pr. w BRU Aleksander Daszewski

Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT