Kontakt

Rzecznik Finansowy wspiera klientów w sporach z podmiotami rynku finansowego na różne sposoby. Zobacz jak można skontaktować się z nami w zależności do rodzaju pomocy jakiej oczekujesz - pobierz poniższy schemat.

Schemat

 

 

Poniżej dodatkowe informacje, które ułatwią korzystanie z naszej pomocy.


Telefoniczny dyżur ekspertów

 

Składanie wniosków o interwencję lub postępowanie polubowne:

Chcę złożyć bezpłatny wniosek (tzw. skargę) o rozpatrzenie sprawy przez Rzecznika Finansowego.

Chcę złożyć wniosek (wymaga opłaty) do Rzecznika Finansowego o pozasądowe postępowanie w sprawie rozwiązywania sporów między klientem a podmiotem rynku finansowego.

 

Biuro Podawcze w Biurze Rzecznika Finansowego czynne jest w godzinach 8.00 - 18.00

Poczta elektroniczna służy do zadawania pytań w zakresie wątpliwości interpretacyjnych powstających na tle stosowania prawa z zakresu rynku finansowego oraz krótkich zapytań związanych z problematyką rynku finansowego. Zapytanie można zadać poprzez FORMULARZ ZAPYTANIA lub przesłać na adres porady@rf.gov.pl  Czas rozpatrywania zapytań wpływających pocztą elektroniczną wynosi do 2 tygodni.

W przypadku potrzeby uzyskania szybkiej porady polecamy Państwu codzienne dyżury telefoniczne.

Adres poczty - biuro@rf.gov.pl - służy do kontaktu z Biurem Rzecznika Finansowego we wszelkich innych sprawach.

Wnioski (skargi/zażalenia) do Rzecznika Finansowego należy przekazywać pocztą tradycyjną. Wnioski przekazywane na adres poczty elektronicznej powinny mieć formę skanu podpisanego wniosku lub zawierać podpis elektroniczny.

 

Biuro prasowe - informacje dla mediów

 

Biuro Rzecznika Finansowego
Al. Jerozolimskie 87
02-001 Warszawa

NIP: 525 15 66 173

tel. +48 22 333-73-26 - Recepcja
      +48 22 333-73-27 - Recepcja

fax +48 22 333-73-29
Wyświetl większą mapę

Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT