Monitor ubezpieczeniowy

Jeśli jesteś zainteresowany otrzymywaniem Monitora Ubezpieczeniowego i innych materiałów edukacyjno - informacyjnych Rzecznika Finansowego na swój adres e-mailowy, wpisz go poniżej.


Przekazane dane w postaci adresu e-mail będą przetwarzane przez Rzecznika Ubezpieczonych z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 87, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002, Nr 101, poz. 926 ze zm.) w celu wysyłki materiałów edukacyjno - informacyjnych. Każda osoba ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do wysyłki materiałów. Dodanie adresu email do listy subskrybentów oznacza wyrażanie zgody na przetwarzanie danych osobowych w powyższym zakresie oraz na otrzymywanie materiałów edukacyjno-informacyjnych od Rzecznika Ubezpieczonych.


Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT