Raport Rzecznika Ubezpieczonych - Ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym

W 2012 r. Rzecznik Ubezpieczonych zauważył niepokojącą tendencję skargową – wzrost liczby skarg klientów banków oraz doradców finansowych na oferowane im zamiast tradycyjnej lokaty, ubezpieczeniowe produkty inwestycyjne. Skargi te zawierają budzące niepokój historie, z których wynika, iż klienci wpłacają swoje pieniądze (czasem nawet setki tysięcy złotych) na inwestycję, której do końca nie rozumieją i która, jak się okazuje, może być dla nich bardzo niekorzystna w skutkach i prowadzić do utraty znacznej części, a nawet całości wpłaconych środków. Klienci czują się oszukani i wprowadzeni w błąd poprzez przekazanie im nieprawdziwych informacji na temat umowy, do której przystępują. Są oni informowani, że umowa jest bezpieczną formą oszczędzania, gwarantującą zysk wyższy niż wynikający z tradycyjnej lokaty, umożliwiającą wypłatę wpłaconych pieniędzy w dowolnym momencie. Konsumenci wręcz błagają w swoich pismach o pomoc, ponieważ najczęściej wpłacone pieniądze to wieloletnie i jedyne oszczędności rodzinne. Analizując takie sprawy okazuje się, iż klienci przystąpili do grupowego ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym – umowy wieloletniej (10-15 lat), wymagającej stałych wpłat, z której wcześniejsza rezygnacja jest o tyle niekorzystna, że wiąże się z utratą znacznej części bądź całości wpłaconych środków.

Nawet w sytuacji, gdy klienci byli świadomi, że przystępują do ubezpieczenia, a nie wpłacają pieniądze na lokatę, w skargach pojawia się zarzut wprowadzenia w błąd poprzez nie poinformowanie o wysokich opłatach, jakie wiążą się z inwestycją w tego typu produkt. Zaczynając od comiesięcznych opłat administracyjnych i za zarządzanie, po wysokie opłaty likwidacyjne. Przy oferowaniu tego typu produktów przedstawiane są bowiem chętnie ich zalety i korzystne perspektywy, zapomina się jednak o przekazaniu klientowi rzetelnej informacji o kosztach tej inwestycji.

Biorąc pod uwagę fakt, iż ubezpieczeniowe produkty inwestycyjne oferowane są coraz szerszej rzeszy klientów, a także w związku z coraz większym skomplikowaniem tego rodzaju ubezpieczeń, Rzecznik Ubezpieczonych postanowił szczegółowo przeanalizować pojawiające się na rynku, negatywne praktyki i opisać je w obszernym raporcie. Raport ma stanowić zarówno źródło informacji dla odpowiednich organów nadzorczych, jak i zbiór wskazówek dla konsumenta – na co powinien on zwrócić uwagę, gdy proponuje mu się zawarcie umowy ubezpieczenia z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym.

• We wstępie raportu można zapoznać się z konkretnymi problemami zgłaszanymi przez skarżących, liczbą skarg na tego typu produkty, a także na poszczególnych ubezpieczycieli.

• Kolejny rozdział to szczegółowa, prawna analiza umów ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym w kontekście zgodności takiej konstrukcji z prawem ubezpieczeniowym – Rzecznik Ubezpieczonych próbuje odpowiedzieć na pytanie czy takie produkty to jeszcze umowy ubezpieczenia, czy też już instrument finansowy.

• W rozdziale drugim wskazano negatywne konsekwencje ubezpieczenia w formie grupowej, która jest dużo mniej korzystna dla konsumenta niż forma ubezpieczenia indywidualnego.

• W rozdziale trzecim zidentyfikowano naganne praktyki stosowane przez banki, doradców oraz ubezpieczycieli i opisywane w skargach.

• Kolejny rozdział to analiza ekonomiczna – sprawdzenie, czy faktycznie ubezpieczenie z UFK jest tak opłacalną inwestycją, jak to jest przedstawiane konsumentom.

• Piąty rozdział opisuje problem stosowania niedozwolonych klauzul umownych, które niestety niezwykle często znajdują się w treści takich umów.

• W ostatnim rozdziale wskazano jakie środki prawne przysługują konsumentom w odniesieniu do sytuacji nieuczciwych praktyk.


Pełen tekst Raportu Rzecznika Ubezpieczonych

 

 Pozostałe artykuły w kategorii: Sprawy bieżące


Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT