Фонд фінансової освіти

Діяльність Фонду фінансової освіти полягає у сприянні підвищенню безпеки громадян у контексті прийняття фінансових рішень, у тому числі інвестиційних.

Кошти Фонду будуть спрямовані на фінансування фінансової освіти, зокрема:

1) організація освітніх та інформаційних кампаній, спрямованих на підвищення фінансової обізнаності суспільства;

2) розробка стратегії фінансової освіти та контроль за її виконанням;

3) розробка освітніх програм та випуск видань, що популяризують знання про функціонування фінансового ринку, ризики на ньому та суб’єктів, які на ньому діють;

4) співпраця з іншими суб’єктами, у тому числі суб’єктами фінансового ринку, у розробці документів, що стосуються фінансової освіти;

5) співпраця з міністром освіти та виховання у сфері системного підходу до фінансової освіти, зокрема щодо основних навчальних програм, що стосуються загальноприйнятої фінансової освіти.

6) підтримка освітніх та рекламних проектів у сфері фінансів та фінансового ринку.

Нагляд за діяльністю Фонду здійснює Рада з фінансової освіти.

Правові основи діяльності Фонду фінансової освіти

Закон від 09.11.2018р про внесення змін до деяких законів у зв’язку з посиленням нагляду за фінансовим ринком та захистом інвесторів на цьому ринку (Законодавчий вісник 2018.2243)

Постанова Міністра фінансів від 22 травня 2019 року про оплату праці фінансового омбудсмена за обслуговування та виконання завдань, що фінансуються за рахунок коштів Фонду фінансової освіти, набуло чинності 30 травня 2019 року (Законодавчий вісник за 2019 р., поз. 998).

Постанова Міністра фінансів від 06 червня 2019 про Правила роботи Ради з фінансової освіти, що набула чинності 14 червня 2019 року (Законодавчий вісник за 2019 р., поз. 1098);

Постанова Міністра фінансів від 5 грудня 2019 року про Правила функціонування Фонду фінансової освіти, що набула чинності 11 грудня 2019 р. (Законодавчий вісник за 2019 р., поз. 2374)