Науково-консультативний комітет

Науково-консультативний комітет Фінансового омбудсмена складається з науковців, які представляють різні галузі знань та різноманітні дослідницькі центри. До завдань Комітету входить, зокрема:

– діагностування та визначення ключових проблем захисту клієнтів суб’єктів фінансового ринку з точки зору наукової спільноти та пропонування шляхів їх вирішення,

– перегляд міжнародних рішень та порівняльний аналіз у сфері захисту клієнтів суб’єктів фінансового ринку,

– рекомендація наукових досліджень, корисних для подальших дій щодо захисту клієнтів суб’єктів фінансового ринку

– пропонування напрямків співпраці з науковою спільнотою

– допомога та підтримка в реалізації освітніх та інформаційних проектів.

Склад Науково-консультативного комітету фінансового омбудсмена