Okno transferowe między ZUS a OFE otwarte

Rzecznik Finansowy przypomina, iż w okresie od 1 kwietnia do 31 lipca tego roku po raz kolejny będzie można zdecydować o losach składki na ubezpieczeni emerytalne. W tych dniach osoby, które chciałyby zmienić dyspozycję co do lokowania składki emerytalnej, mają możliwość złożenia stosownego oświadczenia.

Możliwe jest więc złożenie oświadczenia o podziale składki między otwarty fundusz emerytalny i Zakład Ubezpieczeń Społecznych lub oświadczenia o ewidencjonowaniu składki wyłącznie na kontach w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. Osoby, które nie chcą zmieniać dyspozycji złożonej w roku 2014 nie muszą składać żadnego oświadczenia.

Jednocześnie pragniemy zwrócić uwagę, iż złożenie oświadczenia o przekazywaniu całej składki do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych nie powoduje przekazania dotychczasowych środków z otwartego funduszu emerytalnego na konta w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych oraz  utraty członkostwa w otwartym funduszu emerytalnym. Osoby, które przystąpiły do otwartego funduszu emerytalnego zostaną wykreślone z rejestru członków funduszu wraz z osiągnięciem wieku emerytalnego.

Wzór stosownego oświadczenia znajduje się pod tym adresem.




Pozostałe artykuły w kategorii: Warto przecztać

Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT