Raport bancassurance

Sprzedaż ubezpieczeń poprzez kanał bankowy z roku na rok stanowi coraz większy przychód firm ubezpieczeniowych. Za pośrednictwem banków, klienci zawierają zarówno umowy ubezpieczenia mienia, jak i ubezpieczenia osobowe. Współpraca bankowo-ubezpieczeniowa stanowi jednak również coraz większe zagrożenie dla konsumentów.


Informacja o Raporcie Rzecznika Ubezpieczonych – Podstawowe problemy bancassurance w Polsce.

 

Sprzedaż ubezpieczeń poprzez kanał bankowy z roku na rok stanowi coraz większy przychód firm ubezpieczeniowych. Za pośrednictwem banków, klienci zawierają zarówno umowy ubezpieczenia mienia, jak i ubezpieczenia osobowe. Współpraca bankowo-ubezpieczeniowa stanowi jednak również coraz większe zagrożenie dla konsumentów. Zauważając pojawiające się problemy w tym zakresie, Rzecznik Ubezpieczonych opracował raport, w którym przedstawił podstawowe problemy bancassurance w Polsce.

W swoim raporcie Rzecznik Ubezpieczonych poddał analizie pojawiające się najczęściej naruszenia interesów konsumentów w szczególności w następujących aspektach:

 •  

    

  • dostarczania wystarczających informacji o ochronie ubezpieczeniowej, z której korzysta;
  •  

  • czy korzystanie z ochrony ubezpieczeniowej jest dla konsumenta dobrowolne;
  •  

  • czy konsument ma wpływ na wybór ubezpieczyciela;
  •  

  • czy ochrona ubezpieczeniowa jest dostosowana do potrzeb konsumenta;
  •  

  • w jaki sposób następuje finansowanie ochrony ubezpieczeniowej;
  •  

Analiza powyższych zagrożeń została poprzedzona omówieniem zagadnień “techniczno – prawnych” takich jak występujące na rynku konstrukcje ubezpieczenia (kto jest stroną umowy ubezpieczenia – bank czy klient, jakie konstrukcje występują w tym zakresie na rynku i co jest korzystniejsze dla konsumenta). Rzecznik Ubezpieczonych przedstawił w raporcie zagrożenia związane z sytuacjami, w których bank działa jako podmiot pośredniczący w zawarciu umowy ubezpieczenia, a sam nie jest stroną umowy. W opinii Rzecznika Ubezpieczonych, w takich przypadkach w stosunku do banków należałoby stosować odpowiednie przepisy dotyczące pośrednictwa ubezpieczeniowego. Problemem, który powinien zostać poddany szerszej dyskusji, jest ponadto ochrona konkurencji. Zawieranie porozumień pomiędzy bankami i zakładami ubezpieczeń może bowiem wpływać negatywnie na konkurencję na rynku.

 

Raport porusza również kwestie praktyczne. Omówiony został problem doręczania konsumentom ogólnych warunków ubezpieczenia i konsekwencje sytuacji, w których konsument nie jest informowany o treści tychże warunków (czasem nawet prowadzących do odmowy wypłaty odszkodowania). W opinii Rzecznika Ubezpieczonych drastycznym nadużyciem stosunku zaufania i poprzez to naruszeniem interesów konsumentów jest oferowanie zawarcia określonego rodzaju ubezpieczenia z uzasadnieniem, że jest ono niezbędne do skorzystania z danego produktu bankowego, bez sprawdzenia, czy jest tak w istocie i czy zakres ochrony wynikający z tego ubezpieczenia, jest faktycznie korzystny dla klienta. Zdarza się bowiem, iż te, nazywane przez banki “obowiązkowymi”, ubezpieczenia oferują konsumentom iluzoryczną ochronę, co dodatkowo potęguje fakt nieznajomości ogólnych warunków ubezpieczenia. Jednak posiadanie ubezpieczenia budzi w konsumencie przekonanie o posiadaniu szerokiej ochrony, co zazwyczaj nie pokrywa się z prawdą. Raport omawia ponadto najczęstszy problem z zakresu bancassurance, a mianowicie zwrot składki w przypadku np. wcześniejszej spłaty kredytu oraz tego komu zwrot takiej składki przysługuje.

W odniesieniu do omówionych konstrukcji techniczno-prawnych, Rzecznik zwraca uwagę na możliwe ograniczenie kodeksowego prawa konsumenta do odstąpienia od umowy ubezpieczenia, jak również problem mogący mieć brzemienne skutki dla wielu kredytobiorców, a mianowicie regres zakładu ubezpieczeń w przypadku niespłacenia kredytu. Zdarza się bowiem, iż w wyniku podpisania określonych dokumentów, zakład ubezpieczeń będzie mógł dochodzić od konsumenta zwrotu odszkodowania wypłaconego bankowi.

 

W obliczu powyższych problemów, Rzecznik Ubezpieczonych podjął działania zmierzające do zainteresowania powołanymi zagadnieniami innych instytucji rynku ubezpieczeniowego i finansowego. W tym celu Rzecznik przekazał Raport m.in. do Ministerstwa Finansów, Komisji Nadzoru Finansowego, Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz Arbitra Bankowego licząc, iż zapoczątkuje on szeroką dyskusję na temat dystrybucji ubezpieczeń poprzez kanał bankowy, a przede wszystkim doprowadzi do lepszej ochrony praw konsumentów takich usług.

 

W załączeniu pełny tekst Raportu wraz z informacją na temat skarg, które wpłynęły w tej materii do Rzecznika Ubezpieczonych w 2007 r.


Załączniki


Pozostałe artykuły w kategorii: Warto przecztać

Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT