Czy Rzecznik Finansowy w każdym przypadku złoży pozew/przystąpi do sprawy, jeżeli złożę wniosek?

Możliwość złożenia pozwu przez Rzecznika Finansowego w sprawie klienta podmiotu rynku finansowego lub przystąpienia do sprawy sądowej stanowi uprawnienie Rzecznika Finansowego, nie zaś jego obowiązek.

Korzystając z tego uprawnienia Rzecznik Finansowy bierze pod uwagę całokształt okoliczności danej sprawy, analizując każdy przypadek indywidualnie pod kątem tego czy jego aktywność procesowa będzie celowa i konieczna dla ochrony praw klienta.