Czy w przypadku pozytywnie rozpatrzonego wniosku o wytoczenie powództwa lub przystąpienie do sprawy będę zobowiązany do poniesienia dodatkowych kosztów?

Składając wniosek o wszczęcie postępowania przez Rzecznika Finansowego/wniosek o przystąpienie do sprawy przez Rzecznika Finansowego należy liczyć się z tym, że postępowanie sądowe może wiązać się z kosztami procesu. Więcej informacji na temat kosztów procesu znajduje się w FAQ