Czy złożenie do Rzecznika Finansowego wniosku o wytoczenie powództwa/wstąpienie do toczącego się postępowania wiąże się koniecznością poniesienia kosztów?

Wniosek o wszczęcie postępowania w sprawach cywilnych/wniosek o przystąpienie do sprawy przez Rzecznika Finansowego nie podlega żadnym opłatom.