Перейти до змісту Пошуковик

Надзвичайна скарга

Що таке надзвичайна скарга?

Надзвичайна скарга – це надзвичайний спосіб оскарження, введений у правопорядок відповідно до положень Закону від 8 грудня 2017 року про Верховний Суд (Закон. вісник за 2019 р., поз. 825 зведений текст, далі: закон про SN). 

Надзвичайна скарга подається до Верховного Суду за особливих обставин, коли необхідно вилучити з правового обороту вкрай несправедливі та шкідливі судові рішення, ухвалені з порушенням закону або основних прав особи.

Які умови мають бути дотримані, щоб подати надзвичайну скаргу?

Надзвичайна скарга — це засіб правового захисту, який може бути використаний лише у виняткових випадках. Слід пам’ятати, що забезпечення правопорядку вимагає поваги до судових рішень, які повинні характеризуватися особливою стабільністю.  

Таким чином, неможливо подати надзвичайну скаргу щодо кожного остаточного рішення, яке завершує провадження у справі, а лише за умови дотримання суворих положень, встановлених Законом про Верховний суд.

Надзвичайна скарга на остаточне рішення загального чи військового суду, яким завершується провадження у справі, може бути подано у наступних ситуаціях:

 • рішення порушує принципи чи свободи та права людини та громадянина, визначені Конституцією або 
 • рішення грубо порушує закон через його неправильне тлумачення або застосування або 
 • існує очевидна суперечність між істотними висновками суду та змістом зібраних у справі доказів.

Більше того, навіть якщо одна з вищезазначених умов виконується, при прийнятті рішення про подання позачергової скарги слід перевірити, чи необхідно забезпечити дотримання принципу правової демократичної держави, що реалізує принципи соціальної справедливості.

Надзвичайна скарга може бути подана у випадку, коли остаточне рішення, що є предметом оскарження, не може бути змінено або скасовано за допомогою інших надзвичайних засобів оскарження, наприклад касаційної скарги. Це означає, що подання надзвичайної скарги можливе лише тоді, коли інші надзвичайні засоби оскарження вже були використані, строк їх застосування минув або вони взагалі не застосовувалися з моменту винесення остаточного рішення суду.

Зрештою, засобом оскарження є надзвичайна скарга, яка може бути подана протягом 5 років з дня набрання оскаржуваною ухвалою законної сили, а якщо на ухвалу подано касацію або касаційну скаргу – протягом року з дня їх слухання. Проте наразі, у початковий період застосування Закону від 8 грудня 2017 року про Верховний Суд, існують винятки із вищезгаданого правила, залежно від того, який суб’єкт подає надзвичайну скаргу.

Надзвичайна скарга, подана Омбудсменом або Генеральним прокурором протягом 3 років з дня набрання чинності вищезазначеною Закону (тобто в період з 3 квітня 2018 року по 3 квітня 2021 року) може стосуватися остаточних і обов’язкових рішень, які закривають провадження у справах, які набрали законної сили після 17 жовтня 1997 року. У свою чергу, скарга, подана іншими суб’єктами (в т.ч. Фінансовим омбудсменом) може застосовуватися лише до судових рішень, винесених не раніше 3 квітня 2018 року.

Хто може подати надзвичайну скаргу?

Надзвичайна скарга не може бути подана до Верховного Суду особою, потерпілою від несправедливого рішення суду.

Подати надзвичайну скаргу має право лише: Генеральний прокурор, Омбудсмен з прав громадян, а у межах своєї компетенції – також Фінансовий Омбудсмен, Голова Генеральної Прокуратури Республіки Польща, Омбудсмен у справах дітей, Омбудсмен у справах пацієнтів, Голова комісії фінансового нагляду, Уповноважений з прав малого та середнього підприємництва та Голова Управління з питань конкуренції та захисту прав споживачів.

У яких випадках і на яких умовах може бути подана надзвичайна скарга Фінансовим омбудсменом?

Фінансовий омбудсмен є органом, уповноваженим подавати надзвичайну скаргу лише з питань, що належать до його компетенції.

Це означає, що фінансовий омбудсмен може подати надзвичайну скаргу лише в тому випадку, якщо (на додаток до перерахованих вище умов) також виконуються такі умови:

 • справа стосується інтересів клієнта суб’єкта фінансового ринку;
 • справа стосується діяльності суб’єкта фінансового ринку;
 • справа стосується послуги, яку надає суб’єкт фінансового ринку.

Крім того, як зазначено вище, фінансовий омбудсмен має можливість подати надзвичайну скаргу на рішення, яке набрало законної сили не раніше 3 квітня 2018 року.

Як подати запит до фінансового омбудсмена про подачу надзвичайної скарги до Верховного Суду?

Фінансовий омбудсмен може подати надзвичайну скаргу після розгляду запиту клієнта суб’єкта фінансового ринку.

До запиту, адресованого фінансовому омбудсмену, додаються всі документи, необхідні для оцінки справи, що дозволить омбудсмену визначити, чи є достатні підстави для подання скарги. 

По можливості слід потім надати: 

 • опис справи; 
 • зазначення виду порушення, визначеного у ст. 89 § 1 Закону про Верховний Суд, у якому відбулася справа (тобто слід вказати, яка з 3 умов, описаних у пункті 2 вище, буде підставою для подання скарги);
 • копію остаточного рішення, яким закінчено справу, із зазначенням дати його набрання законної сили (за можливості також з обґрунтуванням);
 • копії позовних заяв, поданих у ході судового розгляду обома сторонами спору (позовна заява, відповідь на позовну заяву, заперечення проти наказу про платіж, заперечення проти заочного рішення, заперечення проти наказу про платіж, виданого в провадженні про наказ, інших процесуальних листів, поданих у ході судового розгляду, чи інших ухвал, винесених судом, нескінченне провадження);
 • копії протоколів судових засідань та копію ухвали суду першої інстанції, якщо у справі подано апеляційну скаргу (за результатами якої було ухвалено рішення суду другої інстанції – то це рішення суду апеляційної інстанції буде бути остаточним і обов’язковим рішенням, що завершує справу). 

Фінансовий омбудсмен, враховуючи всі обставини справи, на підставі отриманих документів винесе рішення про обґрунтованість та допустимість подання надзвичайної скарги.

Подаючи заяву до Фінансового омбудсмена, слід пам’ятати про надіслання перерахованих вище документів. Запит можна надіслати традиційною поштою за такою адресою: Офіс фінансового омбудсмена, вул. Новогродцка 47A, 00-695 Варшава або на електронну адресу (biuro@rf.gov.pl). У кожному разі запит має бути підписаний від руки або електронним підписом. Якщо запит подає уповноважений представник, необхідно пред’явити довіреність.

Які наслідки надзвичайної скарги, поданої Фінансовим омбудсменом?

Подання надзвичайної скарги до Верховного Суду не означає негайної зміни правового становища особи, на користь якої та від імені якої буде діяти Фінансовий омбудсмен. Справу має розглянути Верховний Суд.

Верховний Суд може не погодитися з доводами омбудсмена та прийняти рішення про відмову в задоволенні надзвичайної скарги.

Якщо скарга буде задоволена, Верховний Суд може:

 1. скасувати повністю або частково оскаржуване судове рішення та за результатами розгляду справи винести самостійне рішення по суті;
 2. направити справу на новий розгляд до компетентного суду, а в разі потреби скасувати рішення суду першої інстанції (тоді вся процедура буде проводитися з початку);
 3. припинити провадження у справі.